Servicedeklarationer

I Vetlanda kommun finns ett antal servicedeklarationer. Målet med servicedeklarationerna är att vi ska bli tydligare med vad vår service och våra tjänster innehåller och på så sätt få nöjdare medborgare/kunder.

Om det skulle visa sig att löftet trots allt inte stämmer med medborgarnas krav och önskemål så kan en dialog kring servicedeklarationen inledas som i sin tur kan påverka tjänstens innehåll.

Servicedeklarationerna kan förändras utifrån synpunkter från medborgare/kunder och nya kan komma till kontinuerligt. Framför gärna synpunkter på servicedeklarationerna i Synpunkt Vetlanda.