Vigsel och begravning

Vetlanda kommun kan hjälpa dig om du vill ha en borgerlig vigsel, göra en dödsbo­anmälan eller om ett dödsbos tillgångar inte täcker begravnings­kostnader.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i Vetlanda stadshus eller på annan plats om vigsel­förrättaren har möjlighet. Vigseln är rättsligt bindande utan religiösa inslag. En borgerlig vigsel är kostnadsfri i Vetlanda kommun.

Vigselförrättare i Vetlanda kommun är Magnus Färjhage, Henrik Tvarnö, Anders Bernberg, Madeleine Hermanson, Emma Ytterell, Fredrik Persson och Joakim Hedström.

Innan du bokar tid för vigsel

Boka tid och plats för vigsel Länk till annan webbplats.

Lämna intyg innan vigseln

Senast en vecka före vigseln ska du skicka intyg om hinders­prövning och vigsel­intyg från Skatteverket till kontaktcenter, Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda. Det går också bra att lämna in uppgifterna på kontaktcenter på Storgatan 5B.

Frågor?

Skulle du ha frågor så når du oss genom att ringa eller e-posta kontaktcenter.

Borgerlig begravning

Vetlanda kommun har inte utsett någon borgerlig begravnings­förrättare. Information om borgerlig begravning finns att få hos begravnings­byråer i Vetlanda.

Begravningsombud - för dig som inte tillhör Svenska kyrkan

Oavsett vilken religion du har eller vilken kyrka du tillhör är det Svenska kyrkan som ordnar gravplatser åt invånare i Vetlanda kommun. Tillhör du inte Svenska kyrkan? Då får du hjälp av ett så kallat begravningsombud.

I begravningsombudets uppdrag ingår bland annat att bevaka att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte till den kyrkliga verksamheten. Det ingår också att vara kontakt när det ska ändras eller byggas nya begravningsplatser.

Begravningsombud i Vetlanda kommun är Klas Wigren, från och med 1 januari 2019.

Kontakt

Klas Wigren, klas.f.a.wigren@gmail.com, telefon 070-212 99 89

Dödsboanmälan

Vetlanda kommun kan hjälpa till att göra en kostnadsfri dödsbo­anmälan om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bo­uppteckning.

En dödsbo­anmälan kan göras:

  • När det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Om den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
  • Om den avlidne var folkbokförd och bodde i Vetlanda kommun.
  • Om den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • Om de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan en socialsekreterare kommer på hembesök.

​För att göra en dödsbo­anmälan ringer du kontaktcenter som hjälper dig att komma i kontakt med en socialsekreterare.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravnings­kostnaderna kan social­nämnden hjälpa till med ekonomiskt bistånd för en värdig begravning.

Socialnämnden godtar kostnader för begravning och gravsten för högst 27 825 kronor (53% av pris­basbeloppet enligt social­försäkringsbalken 2010:110 för år 2023).

​För att ansöka om ekonomiskt bistånd ringer du kontaktcenter som hjälper dig att komma i kontakt med en socialsekreterare.