Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Vigsel och begravning

Vetlanda kommun kan hjälpa dig om du vill ha en borgerlig vigsel, göra en dödsbo­anmälan eller om ett dödsbos tillgångar inte täcker begravnings­kostnader.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i Vetlanda stadshus eller på annan plats om vigsel­förrättaren har möjlighet. Vigseln är rättsligt bindande utan religiösa inslag. En borgerlig vigsel är kostnadsfri i Vetlanda kommun.

Vigselförrättare i Vetlanda kommun är Magnus Färjhage, Anders Bernberg, Elisabeth Forsén, Madeleine Hermanson, Emma Ytterell, Fredrik Persson, Jörgen Wahlström och Angelica Wilhelmsson Ek.

Innan du bokar tid för vigsel

  • Ansök om hindersprövning hos Skatteverket
  • Om aktuellt, ansök om byte av efternamn hos Skatteverket
  • Utse minst två vittnen, minst 18 år, som ska närvara vid vigseln. Om ni väljer att viga er en vardag under ordinarie arbetstid i stadshuset kan vi hjälpa till att ordna vittnen.

Boka tid och plats för vigsel

Lämna intyg innan vigseln

Senast en vecka före vigseln ska du skicka intyg om hinders­prövning och vigsel­intyg från Skatteverket till Vetlanda InfoCenter, 574 80 Vetlanda. Det går också bra att lämna in uppgifterna till InfoCenter på Storgatan 5B.

Kontakt

Du kan också boka tid genom att ringa eller e-posta Vetlanda InfoCenter, infocenter@vetlanda.se, telefon 0383-971 00.

Borgerlig begravning

Vetlanda kommun har inte utsett någon borgerlig begravnings­förrättare. Information om borgerlig begravning finns att få hos begravnings­byråer i Vetlanda.

Begravningsombud - för dig som inte tillhör Svenska kyrkan

Oavsett vilken religion du har eller vilken kyrka du tillhör är det Svenska kyrkan som ordnar gravplatser åt invånare i Vetlanda kommun. Tillhör du inte Svenska kyrkan? Då får du hjälp av ett så kallat begravningsombud.

I begravningsombudets uppdrag ingår bland annat att bevaka att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte till den kyrkliga verksamheten. Det ingår också att vara kontakt när det ska ändras eller byggas nya begravningsplatser.

Begravningsombud i Vetlanda kommun är Klas Wigren, från och med 1 januari 2019.

Kontakt

Klas Wigren, kontakt@klaswigren.se, telefon 070-2129989

Dödsboanmälan

Vetlanda kommun kan hjälpa till att göra en kostnadsfri dödsbo­anmälan om den avlidnes pengar inte räcker för att betala en bo­uppteckning.

En dödsbo­anmälan kan göras:

  • När det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Om den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
  • Om den avlidne var folkbokförd och bodde i Vetlanda kommun.
  • Om den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
  • Om de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan en socialsekreterare kommer på hembesök.

​För att göra en dödsbo­anmälan bokar du en mötestid med en social­sekreterare via social­förvaltningens reception.

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Besöksadress: Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1A i Vetlanda

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–fredag klockan 9–10

Receptionens besökstider:
Måndag–torsdag klockan 8–16.30
Fredag klockan 8–15.00

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravnings­kostnaderna kan social­nämnden hjälpa till med ekonomiskt bistånd för en värdig begravning.

Socialnämnden godtar kostnader för begravning och gravsten för högst 22 750 kronor (ett halvt pris­basbelopp enligt social­försäkringsbalken 2010:110 för år 2018).

​För att ansöka om ekonomiskt bistånd bokar du en mötestid med en social­sekreterare via social­förvaltningens reception.

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0383-972 05
social@vetlanda.se

Besöksadress: Stadshuset, ingång Stadshusgränd 1A i Vetlanda

Telefontid och tidsbeställning:
Måndag–fredag klockan 9–10

Receptionens besökstider:
Måndag–torsdag klockan 8–16.30
Fredag klockan 8–15.00