Holsby förskola

Holsby förskola ligger intill skogskanten och har Holsby skola och Ädelfors folkhögskola som närmsta grannar.

Holsby förskola

En del av gården på Holsby förskola.

Förskolan består av fem avdelningar som knyts samman av ett gemensamt torg och restaurang med bufféservering där barnen själva kan ta sin egen mat. Vi har en fantastisk utemiljö som inbjuder till lek och kreativitet och på gården finns även en inhägnad skogsdel.

De barn som behöver sova på dagen gör det i vårt utesov där de är väl skyddade från nederbörd och vind.

Trygghet, glädje, respekt och gemenskap är förskolans värdeord. Vi vill vara en förskola som ser till alla barns bästa och det gör vi tillsammans. De barn som går här ska få känna glädjen i att få vistas i en miljö som ger förutsättningar att upptäcka, förundras, pröva och utforska på ett glädjefyllt och lustfyllt sätt, ensamma och tillsammans med andra.

Maten på förskolan

Holsby förskola har ett tillagningskök och vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.