Budget- och skuldrådgivning

Våra budget- och skuld­rådgivare hjälper dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Ibland kan det räcka med ett telefonsamtal. I andra situationer krävs långvariga kontakter och ett aktivt förändringsarbete. Vi finns tillgängliga tisdagar och torsdagar.

Budget- och skuldrådgivningen utgår från en helhetssyn, vilket innebär att vi tittar på hela din ekonomi. Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt.

Det är aldrig försent att ordna upp en skuldsituation med en trasslig ekonomi. Du ska vara beredd på att det kommer att ta tid och det kommer att kräva ett omfattade arbete.

Budget och skuldrådgivningen bistår med:

 • Information och hjälp med ansökan om skuldsanering
 • Hjälp med att kontakta dem som du har skulder till
 • Räkna fram realistiska betalningsförslag
 • Hjälp med problem som uppstår under skuldsanerings-processen, till exempel överklagningar och omprövningar

Informationsfilm från Konsumentverket

Budgetrådgivning

En budgetrådgivning leder ofta fram till en hushållsbudget. Budgetrådgivning är i första hand inriktad på att du ska klara av din ekonomi på lång sikt.

Skuldrådgivning

En skuldrådgivning syftar till att reda ut vilka skulder du har och försöka finna en väg ut ur skuldsättningen. Det är viktigt att alla skulder redovisas och att inte någon skuld glöms bort.

Några exempel på vad rådgivning kan innebära;

 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras
 • Råd med fokus på dina skulder
 • Göra en budget med ”Hallå Konsuments” budgetkalkyl

Skuldsanering

En skuldsanering kan vara en möjlighet om du har betydande skulder och saknar möjlighet att betala skulderna i framtiden. Det finns även en lag om skuldsanering för företagare.

En skuldsanering går ut på att du betalar en del av dina skulder under några år. Resten slipper du betala. När skuldsaneringen är slut har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering – tanken är du skall vara skuldfri.

Det är Kronofogden som prövar och bedömer en ansökan om skuldsanering. I denna bedömning ingår bland annat följande;

 • Du skall vara så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på många år.
 • Det skall vara rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du skall ha dina huvudsakliga huvudintressen i Sverige (du skall bo här, arbeta här och ha dina skulder här).
 • För dig som har en enskild firma, skall ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Du får inte ha näringsförbud i dag.

Mer information