Uppvärmning av din bostad

Innan du installerar värmepump, eldstad, braskamin, insats eller kakelugn ska du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Vill du sätta upp solceller kan det krävas bygglov.

Vill du få hjälp med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt? Läs mer om kommunens energi- och klimatrådgivning.

Värmepump – installera ny eller ändra

Om du tänker installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Observera att en anmälan ska göras även när du ändrar en redan anmäld värmepumpsinstallation, till exempel om du byter aggregat eller borrar ett extra borrhål.

Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillstånd att installera värmepump Pdf, 410.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Hur anmäler/ansöker jag?

En anmälan/ansökan om installation av värmepumpsanläggning Pdf, 410.1 kB, öppnas i nytt fönster. ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas.

Om du borrar på någon annans mark eller närmare än tio meter från grannens tomtgräns, måste du bifoga ett skriftligt grannyttrande Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster. från berörda grannar.

På en skalenlig ritning över tomten, så kallad situationsplan, ska du rita ut den planerade platsen för kollektorslang eller borrhål. Vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen ska också finnas med.

När får jag besked?

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut eller ett besked från oss om hur ditt ärende kommer att hanteras.

Avgift för handläggning

Avgiften för anmälan om installation av värmepump är för närvarande 1000 kronor. Det är viktigt att du anmäler innan du påbörjar installationen, annars riskerar du en miljösanktions­avgift på 1 000 kronor. 

Avgiften för ansökan om tillstånd att installera en värmepump inom ett vattenskydds­område är 3000 kronor. Installerar du en värme­pumps­anlägg­ning utan tillstånd, är miljö­sanktions­­avgiften 3 000 kronor.

Elda med ved eller pellets

Ska du installera eller ändra eldstad, insats, kakelugn, braskamin, rökkanal, panna, brännare eller byta bränsle från till exempel olja till pellets? Då ska du anmäla detta innan du installerar. Anmälan krävs inte:

  • Vid glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
  • Vid byte av eldstadsplan (golvskydd).
  • Vid byte till ny eldstad av samma typ, effekt och storlek.

Hur anmäler jag?

Anmäl din byggåtgärd genom vår e-tjänst "Byggärende - anmälan".

Anmäl din byggåtgärd (e-legitimation krävs)

Om du inte har e- legitimation kan du hämta blankett här Pdf, 222.9 kB, öppnas i nytt fönster..

När får jag besked?

Du får inte börja installera förrän du har fått ditt startbesked av miljö- och byggförvaltningen.

När miljö- och byggförvaltningen har fått in besiktningsprotokollet från räddnings­tjänst/skorstens­fejar­mästare utan anmärk­ning får du ditt slut­besked. Då får du börja använda din eldstad.

Avgift för handläggning

Avgiften för anmälan av eldstad är 1 180 kronor. Tas eldstaden i bruk innan du har fått ett slutbesked kan en byggsanktionsavgift tas ut.

Elda miljövänligt

Solceller – kan solceller värma ditt hus?

Finns det lämpliga ytor för solpaneler? Hur är lutningen? Skuggas huset? Ja, det finns en del att tänka på om du vill ha solel i ditt hus.

Hur stor anläggning du ska välja beror bland annat på hur mycket el hushållet förbrukar och när energin används. En normalstor villaanläggning ligger idag på cirka tre till sex kilowatt. Hur modulerna med solceller placeras påverkar hur mycket el som produceras. Vill du starta i mindre skala kan du alltid bygga ut anläggningen i framtiden om yta finns.

Börja med att ta reda på ditt hushålls förbrukningsprofil. Den kan du få från ditt elnätsbolag. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida och deras solelportalen. 

Du är också välkommen att kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare som ger dig opartisk och kostnadsfri information.

Sök bidrag för solel

Du kan söka antingen ett så kallat investeringsstöd eller ROT-avdrag. Investeringsstödet är 20 procent, max 1,2 miljoner kronor, per anläggning och söks hos länsstyrelsen. Nuvarande medel gäller fram till årsskiftet 2020/2021. Vad som händer därefter finns inga beslut på idag. Någon form av stöd eller skattereduktion kommer troligen att finnas även fortsättningsvis.

ROT-avdrag för installationen är en schablon på nio procent av totalkostnaden av anläggningen och söks hos Skatteverket.

Kostnaden för drift och underhåll är låg. För överskottsel du levererar ut på nätet är berättigad till en skatte­reduktion på 60 öre/kWh, max 18 000 kronor/år, plus ersättning från det elbolag till vilka du väljer att sälja ditt överskott.

En normal villaanläggning ger mellan 4-7% årlig avkastning på insatt kapital. Det får du sällan med pengarna på banken.

För mer information kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare som ger dig opartisk och kostnadsfri information.

Behöver jag bygglov för att sätta upp solceller?

Ligger solpanelerna parallellt med taket krävs inget bygglov. Är panelerna uppresta i en annan vinkel än takvinkeln ska du ha bygglov. Placerar du panelerna på mark eller vägg krävs oftast bygglov, eftersom risk finns att blänk kan störa omgivningen.

Bygglov krävs också om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en byggnad som i kommunens översiktsplan anges som värdefull.

Anmäl ditt bygglov genom vår e-tjänst "Byggärende - bygglov".

Anmäl ditt bygglov (e-legitimation krävs)

Om du inte har e- legitimation kan du hämta blankett här Pdf, 222.9 kB..

Sotning

Du sotar i första hand för att förhindra brand. En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.

Uppdraget att rengöra och sota har Räddningstjänsten nu själva ansvar för i Vetlanda kommun. Brandskyddskontroll och övriga besiktningar av eldstäder görs av Höglandets räddningstjänstförbund.