Servicedeklaration om
ekonomiskt bistånd, nybesökstid

När du ringer till socialförvaltningen får du tala med en socialsekreterare, som tillsammans med dig gör en första bedömning av din ekonomiska situation.

Om du vid samtalet beslutar om att du vill göra en ansökan om ekonomiskt bistånd kommer du att att få en tid till ett första besök hemskickad till dig.

Vi lovar

De som ansöker om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) ska erbjudas en tid för nybesök inom 14 dagar.

Ditt ansvar

Du ska läsa informationshäftet och fylla i de ansökningshandlingar som du fått hemskickade. Vid besöket ska du ta med dig de begärda handlingar som efterfrågas.

Tjänstens gräns

Det är ingen garanti att du kommer att beviljas ekonomiskt bistånd för att du gör en ansökan. Vid nybesöket får du information om vad som räknas som acceptabla utgifter och godtagbara behov utifrån socialtjänstlagen. Vid avslag på din ansökan får du information om hur du kan överklaga beslutet.