Stensåkra förskola

Stensåkra förskola är en förskola med mångfald där generositet och tolerans genomsyrar verksamheten. Vi har sju avdelningar och naturen och skogen precis utanför dörren.

Vi arbetar för att Stensåkra förskola ska vara en mötesplats för barn och vuxna där känsla och respekt för varandra utvecklas. Alla ska trivas och ha roligt tillsammans i en lärorik och trygg miljö.

Vår ambition är att barnen som lämnar oss har lärt sig att visa hänsyn, att uttrycka sina känslor på ett bra sätt och att de har en god självkänsla.

Föräldrar och barn ska känna delaktighet i vår verksamhet där vi är "En förskola för alla". Värdegrundsarbetet genomsyrar hela verksamheten och barnens språkglädje står i centrum.

Stensåkras gyllene regler

  • På Stensåkra förskola hjälper vi varandra och tröstar den som är ledsen.
  • På Stensåkra förskola är vi snälla mot varandra och det är aldrig tillåtet att slåss.
  • På Stensåkra förskola ska ingen behöva känna sig ensam.

Maten på förskolan

Stensåkra förskola har ett tillagningskök där vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.