Naturstig i Illharjen

Det kommunala naturreservatet Stora Illharjen i södra delen av Vetlanda tätort har ett rikt växt- och djurliv och är ett uppskattat utflyktsmål. Med hjälp av LONA-bidrag har det anlagts en naturstig för att göra området mer tillgängligt.

En man går längs spången i Illharjen

En ny naturstig har anlagts i Illharjen för att göra området mer tillgängligt.

Stigen går delvis över spänger och broar och knyter ihop det befintliga stigsystemet i den västra delen av reservatet med fågeltornet vid reningsdammarna.

Arbetet med stigen har genomförts med hjälp av LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) som är ett statsbidrag som förmedlas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Karta över den nya vandringsstigen i Illhargen.

Karta över den nya naturstigen i Illharjens naturreservat.

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp