Avfall och återvinning

Genom att återvinna och ta hand om vårt avfall kan vi tillsammans spara på naturens resurser. Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Det är det kommunägda kommunalförbundet Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats. som ansvarar för avfallshanteringen i Vetlanda kommun. Det är till Kretslopp Sydost som du ska vända dig till om du har funderingar kring renhållning, återvinning och hämtning av hushållsavfall.

Ser du nedskräpning eller övergivna fordon i naturen kan du anmäla det här: Klagomål inom bygga, bo och miljö Länk till annan webbplats..

Återvinningsstationer

Det finns cirka 20 återvinnings­stationer i kommunen Länk till annan webbplats.. Där lämnar du plast, metall, glas, tidningar och kartonger. Från den 1 januari 2024 ansvarar Kretslopp Sydost även för förpacknings­insamlingen och har ansvar för tömning och städning av stationerna.

Extra städning eller tömning

Är insamlingen full eller är stationen i behov av städning? Felanmäl din återvinningsstation Länk till annan webbplats. – sök fram aktuell station och välj felanmäl.

Frågor?

Kontakta Kretslopp Sydost. Länk till annan webbplats.

Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall hemma, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad. Vissa undantag gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Trädgårdsavfall

Enligt 20 § föreskrift om avfallshantering i Vetlanda kommun Länk till annan webbplats. är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall (till exempel grenar, kvistar och gräs) inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse.

Utanför sådana områden är det tillåtet att elda trädgårdsavfall när det inte är eldningsförbud. Eldning får inte skapa olägenheter för omgivningen.

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera vad som gäller för eldning vid just det tillfället. Appen Brandrisk ute Länk till annan webbplats. hjälper dig att hålla koll på brandrisk i skog och mark.

Kompostering av matavfall

Ska du köpa eller bygga en egen kompost ska du göra en anmälan om kompostering av matavfall till Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats.. Anmälan ska innehålla uppgifter om behållare, komposteringsmetod samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurs- och vädersäker behållare.

Fastigheten ska ha tillräcklig yta för användning av den erhållna kompostjorden.

Kretslopp Sydost besvarar frågor kring hämtningsrutiner, kärlstorlek och avgifter.

Nedskräpning

Avfall är något som du har för avsikt att göra dig av med. När avfallet hamnar utomhus i naturen eller i bebyggd miljö blir det nedskräpning. Skräp kan vara både litet som fimpar, snus och förpackningar, eller stort som gamla bilar, bygg- och rivningsavfall, elektronik och möbler.

Vad säger lagen?

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn till enligt miljöbalken. Beroende på nedskräpningens omfattning kan den som skräpar ner få böter eller fängelse. Vi har alla ett ansvar att hantera det avfall vi producerar på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Det bästa sättet att minska nedskräpning är att minska på mängden avfall.

Tänk på att:

  • Det är förbjudet att använda plastkonfetti utomhus - Ljuslyktor och ballonger är något som blir till nedskräpning när det landar. Tänk på att inte skicka iväg ljuslyktor med metalldelar, dessa kan skada betande djur allvarligt.
  • När aluminiumburkar och PET-flaskor hamnar i naturen så innebär det att de inte kommer till ett retursystem och blir till nya produkter. Ett onödigt slöseri av resurser.
  • Även organiskt material såsom bananskal och skal från solrosfrön räknas som skräp eftersom det tar lång tid att brytas ner i naturen. När mat blir skräp kan det också dra till sig råttor och andra skadedjur.
  • Plast försvinner aldrig i naturen, det bryts ner till mikroplast. Vi vet faktiskt inte hur all mikroplast kommer att påverka naturen och människorna i framtiden. Därför är det bättre att ta det säkra före det osäkra och se till att plasten tas omhand och inte blir till plastskräp och så småningom mikroplast.
  • Cigarettfimpar också innehåller plast och är det vanligaste skräpet i våra tätorter.

Dumpning är att avsiktlig lämna avfall där det inte är tillåtet

Det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall i naturen och kommunen ger aldrig tillstånd till att lägga ditt trädgårdsavfall i naturen. När trädgårdsavfall läggs i naturen frigörs extra näring vilket kan påverka den lokala floran och växtligheten på ett negativt sätt. Det finns också en risk att växter rotar sig och börjar växa där dom inte hör hemma, till exempel invasiva arter. Även om dina växter inte visar tecken på att sprida sig idag, kan de börja sprida sig när klimatet blir varmare. Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och många av de invasiva arterna som finns idag har spridit sig från trädgårdar. Här kan du läsa mer om hur du gör med avfall som innehåller invasiva arter här: Invasiva arter i Vetlanda kommun.

Vad gör kommunen?

När dumpning av hushållsavfall och miljöfarligt avfall sker i kommunen har miljö- och byggförvaltningen en skyldighet att undersöka om det är ett brott mot miljöbalken som har begåtts. Vid nedskräpning kan miljö- och byggnämnden förelägga den som har skräpat ner att städa upp. Ett föreläggande kan förenas med vite. Nedskräpning och dumpning av avfall i naturen kostar kommunen onödiga pengar och resurser varje år.

Läs mer om olovliga anläggningar på kommunal mark, till exempel komposter.

Skrotbilar

En uttjänt bil, eller skrotbil i vardagstal, kan vara en bil som har litet värde, inte går att använda eller är övergiven.

En skrotbil innehåller miljöfarliga komponenter som till exempel kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen börjar sönderfalla. Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse.

När du ska skrota din bil

Skrotbilar räknas som farligt avfall och ska tas om hand på ett bra sätt för att inte skada hälsa eller miljön. Det är bara tillåtet att lämna en uttjänt bil till en producent, bilproducenternas mottagningsställen eller en auktoriserad bilskrotare.

Om inga väsentliga delar saknas (till exempel att motor, växellåda eller katalysator) kan du kostnadsfritt lämna den uttjänta bilen till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Saknas väsentliga delar kan bilproducenten begära en skälig ersättning för att ta emot bilen. En lista över bilproducenternas mottagningsställen finns här: Bilretur.se | Biltillverkarnas nätverk för att hantera den uttjänta bilen Länk till annan webbplats..

Ditt andra alternativ är att vända dig till en auktoriserad bilskrot. Är du osäker på om en bilskrot är auktoriserad enligt bilskrotsförordningen (2017:186) kan du kontakta miljö och bygg-förvaltningen.

Övergivna bilar

Då och då står bilar uppställda en längre tid. Ibland lämnas de helt åt sitt öde. Den som äger en övergiven bil är straffrättsligt ansvarig men du kan också bli ansvarig för en bil som du har låtit förvara på din fastighet.

Du kan vända dig till oss på kommunen för att få vägledning och information om du vill forsla bort ett övergivet fordon. När kommunen hjälper till med övergivna fordon så följer vi lagen om förflyttning av fordon, det är en juridisk process som kan ta lång tid, därför kan fordonen bli stående en tid.