Ansvarsfördelning för anmäl­nings- och tillstånds­pliktiga verksam­heter

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en skriftlig dokumenterad ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen förtydligar vem på företaget som är skyldig att se till att alla arbetsuppgifter som gäller människors hälsa och miljön utförs.

Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats. ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en skriftlig dokumenterad ansvarsfördelning.

För varje arbetsuppgift ska det finnas en utsedd ansvarig person som ser till att en uppgift utförs. Det kan till exempel vara att sortera avfall eller kontrollera att sorteringen av avfallet genomförs korrekt.

Vem ska se till att det finns en ansvars­fördelning?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande ansvarsfördelning. Att ansvarsfördelningen upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området.

Tips när du gör en ansvars­fördelning

Det ska tydligt och skriftligt framgå vem som ansvarar för vilken uppgift. Ett organisatoriskt träd räcker inte utan behöver kompletteras med en arbets­beskrivning som tydligt anger ansvars­områden. Observera att ansvars­området ”miljö” inte är tillräckligt då det omfattar ett flertal arbets- och ansvars­områden. I arbets­­beskriv­ningen behöver ansvars­­området preciseras så att personalen exakt förstår vilka uppgifter som ingår.

Den ansvarige måste ha kunskap om lagar och regler, men också få tid och möjlighet att göra det som krävs. Bland annat ska det finnas en ansvarig för de beslut och krav som verksamheten berörs av. Lista vilka beslut, krav, lagar och bestämmelser verksamheten berörs av för att få en bra överblick.