Avfall i anläggningsarbeten

Återvinning av bygg- och rivningsavfall kan innebära risk för förorening. Du kan därför behöva anmäla eller söka tillstånd för åtgärden.

Vad som avgör om du ska anmäla eller söka tillstånd är risken för förorening av mark och vatten. Risken bedöms utifrån avfallets förorenings­innehåll, mängden avfall och platsen där avfallet ska läggas upp. Kontakta gärna miljö- och byggförvalt­ningen för rådgivning i god tid innan åtgärden ska genomföras.

I broschyren Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer i detalj om när du behöver anmäla eller söka tillstånd samt vad som gäller för bland annat återvinning av asfalt.

Andra tillstånd kan krävas

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen behövs varken anmälnings- eller tillståndsplikt. Däremot kan det vara aktuellt att anmäla om samråd för förändring av naturmiljön till länsstyrelsen Länk till annan webbplats.. Det kan även bli aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens och marklov hos kommunen.