Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg

Du betalar en månads­avgift för din plats. Avgiften grundas på ditt hushålls inkomst före skatt och du ansvarar för att meddela ändrad inkomst.

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften utspridd på årets tolv månader. Du får alltså faktura även på sommaren.

Så mycket kostar det

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

3 procent

1 425 kronor

Andra

2 procent

950 kronor

Tredje

1 procent

475 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift

 

Avdrag för allmän förskola

Om ditt barn är mellan 3 och 5 år och omfattas av allmän förskola får du ett avdrag september till maj. Det avdraget får du inte under sommaren – därför blir fakturan högre då.

Underlag för avgiften

Avgiften baseras på var barnet är folkbokfört och räknas på hela hushållets bruttoinkomst, även om inte båda är barnets vårdnadshavare.

Avgift när du sagt upp din plats

Uppsägnings­tiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Maxtaxa 2019

Är din inkomst aktuell?

Du är skyldig att ändra inkomst i Dexter när hushållets inkomst förändras. Då och då begär vi in en inkomstuppgift av alla som har plats. Då måste du lämna din inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året.