Statistik av olika slag

I Vetlanda kommun bor det 27 621 invånare. Kommunens befolkning har ökat under 2021 med 119 personer.

 • Medelålder: 43 år (män 42 år och kvinnor 44 år)
 • Födda under året: 294 barn
 • Avlidna under året: 294 personer
 • Inflyttade under året: 1 163 personer
 • Utflyttade under året: 1 052 personer
 • Utländsk bakgrund*: 5 721 personer (20,7 procent)
 • Utrikesfödda: 4 551 personer (16,5 procent)
 • Utländska medborgare: 1 867 personer (6,7 procent)
 • Antal hushåll: 12 588
 • Invånare per kvadratkilometer: 18,4
 • Landareal i kvadratkilometer: 1 500,27
 • Antal småhus: 8 312 (2020-12-31)
 • Antal flerbostadshus: 4 136 (2020-12-31)
 • Antal övriga hus: 173 (2020-12-31)

Källa: Statistikmyndigheten SCB, siffror från 2021-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikesfödd eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Du kan hittar mer statistik i Region Jönköpings faktablad Länk till annan webbplats. för fler sammanställningar gällande Vetlanda kommun.

Jämför med andra kommuner

Hur många bor i Vetlanda jämfört med våra grannkommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? Länk till annan webbplats.

Befolkningsprognos

Vad innebär prognosen?

Befolkningsutveckling har stor betydelse för hur invånarens behov och krav på kommunens verksamheter kan förändras. Vetlanda kommun gör därför regelbundet prognoser om befolkningsutvecklingen för att kunna planera verksamheten.

Befolkningsprognosen med utblicken mot 2030 för Vetlanda kommun innebär att folkmängden under denna period 2020 - 2030 ökar med 752 personer från 27 502 år 2020 till 28 254 år 2030.

Under den motsvarande historiska befolkningsutvecklingen mellan år 2008 – 2020 ökade befolkningen från 26 343 invånare till 27 502 år 2020. Det motsvarade då en folkökning med 1 159 personer.

Prognosen för 2020-2030

Befolkningsprognosen för Vetlanda kommun under perioden 2020-2024 Pdf, 2 MB. innebär följande:

 • Folkmängden minskar med 286 personer från 27 502 till 27 718.
 • Antalet barn i åldern 0–5 år minskar med 57.
 • Antalet barn i grundskoleåldern, 6–15 år, ökar med 192.
 • Åldersgruppen 16–18 år, det vill säga ungdomar i gymnasieåldern, ökar med 48.
 • Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19–64 år, ökar med 43.
 • Antalet yngre pensionärer, 65–79 år, minskar med 106 personer.
 • De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 166 personer.

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2020-12-31, antaganden om fruktsamhet och dödsrisker utifrån historisk statistik. Samt ett antagande om ett flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) där utflyttningen inte förväntas bli lika stor som de senaste åren.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling uppdelat på delområden i Vetlanda kommun mellan år 2020 och 2021. Se på kartan var respektive område är Pdf, 3 MB..

Befolkningsutveckling 2020 till 2021

Område

2020

2021

Förändring 2020-2021

Förändring i procent

01 Vetlanda landsbygd

641

640

-1

-0,2

03 Bäckseda landsbgyd

340

347

7

2,1

04 Näsby landsbygd

212

216

4

1,9

05 Fröderyd landsbygd

367

358

-9

-2,5

06 Bäckaby landsbygd

202

210

8

4,0

07 Ramkvilla landsbygd

284

281

-3

-1,1

08 Södra Solberga landsbygd

148

150

2

1,4

09 Korsberga landsbygd

379

386

7

1,8

10 Lemnhult landsbygd

141

134

-7

-5,0

11 Näshult landsbygd

315

321

6

1,9

12 Stenberga landsbygd

151

158

7

4,6

13 Skirö landsbygd

298

299

1

0,3

14 Nye landsbygd

193

192

-1

-0,5

15 Alseda landsbygd

692

698

6

0,9

16 Ökna landsbygd

201

200

-1

-0,5

17 Karlstorp landsbygd

180

194

14

7,8

18 Skede landsbygd

278

267

-11

-4,0

19 Björkö landsbygd

324

339

15

4,6

20 Nävelsjö landsbygd

469

480

11

2,3

21 Lannaskede landsbygd

111

102

-9

-8,1

22 Myresjö landsbygd

289

290

1

0,3

50 Vetlanda centralort

13 746

13 845

99

0,7

51 Björköby

331

324

-7

-2,1

52 Ekenässjön

1524

1594

70

4,6

53 Farstorp

116

117

1

0,9

54 Holsbybrunn

841

822

-19

-2,3

55 Korsberga

750

747

-3

-0,4

56 Kvillsfors

495

474

-21

-4,2

57 Landsbro

1 506

1 469

-37

-2,5

58 Myresjö

711

712

1

0,1

59 Nye

179

175

-4

-2,2

60 Pauliström

218

217

-1

-0,5

61 Ramkvilla

164

163

-1

-0,6

62 Sjunnen

405

396

-9

-2,2

63 Skede

287

286

-1

-0,3

Utan fastighetstillhörighet

14

18

4

28,6

Summa

27 502

27 621

119

0,4