Statistik av olika slag

I Vetlanda kommun bor det 27 673 invånare. Kommunens befolkning har ökat under 2022 med 52 personer.

 • Medelålder: 44 år (män 43 år och kvinnor 45 år)
 • Födda under året: 225 barn
 • Avlidna under året: 306 personer
 • Inflyttade under året: 1 214 personer
 • Utflyttade under året: 1 094 personer
 • Utländsk bakgrund*: 5 862 personer (21,2 procent)
 • Utrikesfödda: 4 658 personer (16,8 procent)
 • Utländska medborgare: 1 801 personer (6,5 procent)
 • Antal hushåll: 12 815
 • Invånare per kvadratkilometer: 18,4
 • Landareal i kvadratkilometer: 1 500,27
 • Antal småhus: 8 341 (2021-12-31)
 • Antal flerbostadshus: 4 398 (2021-12-31)
 • Antal övriga hus: 172 (2021-12-31)

Källa: Statistikmyndigheten SCB, siffror från 2022-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikesfödd eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Du kan hittar mer statistik i Region Jönköpings faktablad Länk till annan webbplats. för fler sammanställningar gällande Vetlanda kommun.

Jämför med andra kommuner

Hur många bor i Vetlanda jämfört med våra grannkommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? Länk till annan webbplats.

Befolkningsprognos

Vad innebär prognosen?

Befolkningsutveckling har stor betydelse för hur invånarens behov och krav på kommunens verksamheter kan förändras. Vetlanda kommun gör därför regelbundet prognoser om befolkningsutvecklingen för att kunna planera verksamheten.

2022 års befolkningsprognos för perioden år 2022 - 2025 innebär att folkmängden kommer att öka från 27 621 till 27 932 år 2025, vilket innebär en befolkningsökning med 311 personer.

Under motsvarande tid bakåt i tiden mellan 2017 – 2021 ökade befolkningen från 27 415 till 27 621 personer vilket motsvarade en folkökning med 206 personer.

Prognosen för 2020-2030

Befolkningsprognosen för Vetlanda kommun under perioden 2022-2025 Pdf, 764 kB. innebär följande:

 • Folkmängden ökar med 311 personer från 27 621 till 27 932.
 • Antalet barn i åldern 0–5 år minskar med 96 barn.
 • Antalet barn i grundskoleåldern, 6–15 år, ökar med 63.
 • Åldersgruppen 16–18 år, det vill säga ungdomar i gymnasieåldern, ökar med 102 personer.
 • Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19–64 år, ökar med 60.
 • Antalet yngre pensionärer, 65–79 år, minskar med 130 personer.
 • De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 312 personer.

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2021-12-31, antaganden om fruktsamhet och dödsrisker utifrån historisk statistik samt ett antagande om att ett flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) kommer att vara positivt med 100 personer om året fram till år 2035. Ett antagande har alltså gjorts att trenden
som vi nu har haft sedan år 2021 fortsätter med att fler väljer att flytta in till kommunen jämfört med antalet som väljer att flytta från kommunen.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling uppdelat på delområden i Vetlanda kommun mellan år 2021 och 2022. Se på kartan var respektive område är Pdf, 3 MB..

Befolkningsutveckling 2021 till 2022

Område

2021

2022

Förändring 21–22

Förändring 21–22, %

01 Vetlanda landsbygd

640

658

18

2,8

03 Bäckseda landsbygd

347

355

8

2,3

04 Näsby landsbygd

216

221

5

2,3

05 Fröderyd landsbygd

358

368

10

2,8

06 Bäckaby landsbygd

210

204

-6

-2,9

07 Ramkvilla landsbygd

281

282

1

0,4

08 Södra Solberga landsbygd

150

152

2

1,3

09 Korsberga landsbygd

386

387

1

0,3

10 Lemnhult landsbygd

134

129

-5

-3,7

11 Näshult landsbygd

321

323

2

0,6

12 Stenberga landsbygd

158

157

-1

-0,6

13 Skirö landsbygd

299

296

-3

-1,0

14 Nye landsbygd

192

193

1

0,5

15 Alseda landsbygd

698

703

5

0,7

16 Ökna landsbygd

200

207

7

3,5

17 Karlstorp landsbygd

194

194

0

0,0

18 Skede landsbygd

267

266

-1

-0,4

19 Björkö landsbygd

339

358

19

5,6

20 Nävelsjö landsbygd

480

472

-8

-1,7

21 Lannaskede landsbygd

102

111

9

8,8

22 Myresjö landsbygd

290

288

-2

-0,7

50 Vetlanda centralort

13 845

13 984

139

1,0

51 Björköby

324

331

7

2,2

52 Ekenässjön

1 594

1 588

-6

-0,4

53 Farstorp

117

115

-2

-1,7

54 Holsbybrunn

822

784

-38

-4,6

55 Korsberga

747

715

-32

-4,3

56 Kvillsfors

474

454

-20

-4,2

57 Landsbro

1 469

1 440

-29

-2,0

58 Myresjö

712

699

-13

-1,8

59 Nye

175

169

-6

-3,4

60 Pauliström

217

198

-19

-8,8

61 Ramkvilla

163

158

-5

-3,1

62 Sjunnen

396

405

9

2,3

63 Skede

286

274

-12

-4,2

Utan fastighetstillhörighet

18

35

17

94,4