Statistik av olika slag

I Vetlanda kommun bor det 27 466 invånare. Kommuns befolkning har ökat under flera år men under 2019 minskade befolkningen med -38 personer.

 • Medelålder: 43 år (män 42 år och kvinnor 44 år)
 • Födda under året: 277 barn
 • Avlidna under året: 261 personer
 • Inflyttade under året: 1 011 personer
 • Utflyttade under året: 1 067 personer
 • Utländsk bakgrund*: 5 356 personer (19 procent)
 • Utrikesfödda: 4 340 personer (15,6 procent)
 • Utländska medborgare: 2 115 personer (8,2 procent)

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2019-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikesfödd eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Du kan hittar mer statistik i Region Jönköpings faktablad för fler sammanställningar gällande Vetlanda kommun.

Jämför med andra kommuner

Hur många bor i Vetlanda jämfört med våra grannkommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan..

Har du koll på hur det ser ut i din kommun?

Befolkningsprognos

Vad innebär prognosen?

Befolkningsutveckling har stor betydelse för hur invånarens behov och krav på kommunens verksamheter kan förändras. Vetlanda kommun gör därför regelbundet prognoser om befolkningsutvecklingen för att kunna planera verksamheten.

Befolkningsprognosen med utblicken mot 2030 för Vetlanda kommun innebär att folkmängden under denna period 2019-2030 ökar med 543 personer från 27 504 år 2018 till 28 046 år 2030.

Under den motsvarande historiska befolkningsutvecklingen mellan år 2006 – 2018 ökade befolkningen från 26 380 invånare till 27 504 år 2018.
Det motsvarade då en folkökning med 1 124 personer.

Prognosen för 2019-2030

Befolkningsprognosen för Vetlanda kommun under perioden 2018-2022 innebär följande:

 • Folkmängden ökar med 218 personer från 27 504 till 27 722.
 • Antalet barn i åldern 0-5 år ökar med 24.
 • Antalet barn i grundskoleåldern, 6-15 år, ökar med 231.
 • Åldersgruppen 16-18 år, det vill säga ungdomar i gymnasieåldern, minskar något i antal med 9.
 • Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19-64 år, minskar med 202.
 • Antalet yngre pensionärer, 65 – 79 år, ökar med 19.
 • De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 155.

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2018-12-31, antaganden om fruktsamhet och dödsrisker samt ett antagande om ett flyttnetto på plus 50 per år (inflyttning minus utflyttning).