Lov- och läsårstider

Läsårstiderna fastställs av barn- och utbildningsnämnden. Samma tider gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola om inget annat anges.

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 17 augusti till 22 december 2021

 • Lov 22 september
 • 1-5 november (vecka 44)
 • Lov 26 november

Vårterminen

Grundskolan 12 januari till 10 juni 2022
Gymnasiet 11 januari till 10 juni 2022

 • Lov 4 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 14-18 februari (vecka 7)
 • Lov 15 mars (Obs! Ändrat!)
 • Påsklov 11-15 april (vecka 15)
 • Lov 27 maj

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 18 augusti till 22 december 2022

 • Lov 22 september
 • 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Lov 21 november

Vårterminen

Grundskolan 11 januari till 15 juni 2023
Gymnasiet 10 januari till 15 juni 2023

 • Lov 3 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 13–17 februari (vecka 7)
 • Lov 22 mars
 • Påsklov 11–14 april (vecka 15)
 • Lov 19 maj
 • Lov 5 juni