Cisterner och andra behållare för brandfarlig vara

Har du en cistern för eldningsolja eller diesel som är större än en kubikmeter? Då ska den anmälas och kontrolleras regelbundet.

Den som har en cistern omfattas av regler från Naturvårdsverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, vilket bland annat innebär att du måste:

 • Informera miljö- och byggförvaltningen senast fyra veckor innan cisternen installeras eller hanteringen påbörjas.
 • Låta utföra återkommande kontroll med sex eller tolv års mellanrum beroende på tankens korrosionsskydd (klass S respektive K).
 • Ha kontrollrapporten för den senaste kontrollen tillgänglig vid tillsyn av miljö- och byggförvaltningen.
 • Informera miljö- och byggförvaltningen när cisternen ska tas ur bruk Pdf, 136 kB..

Det är förenat med miljösanktionsavgift att inte uppfylla kravet på information till tillsynsmyndighet om installation eller påbörjad hantering.

Cistern i vattenskyddsområde

Du behöver anmäla till miljö- och byggförvaltningen om du inom vattenskyddsområde stadigvarande ska Pdf, 216 kB.:

 • Installera en cistern som innehåller brandfarliga vätskor.
 • Hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare.

Om du inte skriftligt informerar tillsynsmyndigheten innan installation kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift på 1 000 kr.

Cistern och andra behållare inom vattenskyddsområde ska ha ett sekundärt skydd, till exempel invallning.

Cistern ska även ha en väl synlig skylt av varaktig hållbarhet med texten ”VATTEN­SKYDDS­OMRÅDE” uppsatt vid påfyllningsröret. Skylten ska även innehålla information om fastighets­beteckning, adress, volym, högsta fyllnings­flöde och innehåll.

Företag ackrediterade att genomföra besiktning

Endast ackrediterade företag får genomföra kontrollbesiktningar av cisterner. På myndigheten SWEDAC:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka upp de företag som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll i ditt län.

Gällande föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2021:10 omfattar hantering av brand­farliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än en kubikmeter vätska samt anslutna rörledningar och slang­ledningar. Inom vattenskydds­område gäller föreskrifterna för hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Det är bland annat krav på:

 • Information till tillsynsmyndigheten senast fyra veckor innan installation av cistern eller hanteringen påbörjas
 • Sekundärt skydd inom vattenskyddsområde
 • Omhändertagande när cistern tas ur bruk

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3 omfattar de krav som ställs angående:

 • Tekniska krav vid tillverkning
 • Installationskontroll
 • Periodiska kontroller (återkommande besiktningar)