Fågeldammen

Mellan Forngården och Withalaskolan går ett bredare parti av Vetlandabäcken som kallas Fågeldammen. Här pågår nu ett projekt för att förbättra bäck- och vattenmiljön i dammen.

En ritad skiss över hur Fågeldammen kan komma att se ut. Skissen innehåller en avdelare under vattenytan mellan fågeldammen som ligger parallellt med bäcken. I nederkant går bäcken och förgrenar sig i en liten extrabäck som ska gå förbi ett uteklassrum med en sittyta. Där finns också en fuktäng.

Så här kan Fågeldammen komma att se ut. Skala 1:500.

En ritad skiss över hur Fågeldammen kan komma att se ut. Skissen innehåller en avdelare under vattenytan mellan fågeldammen som ligger parallellt med bäcken. I nederkant går bäcken och förgrenar sig i en liten extrabäck som ska gå förbi ett uteklassrum med en sittyta. Där finns också en fuktäng.

Projektet är medfinansierat av LONA-bidrag och genomförs i syfte att skapa en tydligare bäckfåra, översvämningsyta samt tillgängliggöra området med ett uteklassrum vid vattnet för att skapa en bra miljö för utomhuspedagogik.

Under hösten 2020 påbörjas arbetet i bäcken och det förväntas pågå även under 2021. Arbetet med uteklassrummet planeras till våren 2021.

Emåförbundets logga
Lokala Naturvårdssatsningens logotyp