Fågeldammen

Mellan Forngården och Withalaskolan går ett bredare parti av Vetlandabäcken som kallas Fågeldammen. Här har Vetlanda kommun genomfört ett projekt för att förbättra bäck- och vattenmiljön i dammen, men även i själva Vetlandabäcken

Fågeldammen med grus där inte växtligheten har tagit sig.

I juni 2021 såg Fågeldammen ut så här. Nu har växtlighet börjat återta ytan.

Projektet är medfinansierat av LONA-bidrag och genomförs i syfte att skapa en tydligare bäckfåra, översvämningsyta samt tillgängliggöra området med ett uteklassrum vid vattnet för att skapa en bra miljö för utomhuspedagogik.

Uteklassrummets väggar är uppbyggda som insekts­hotell. Detta gynnar bin och andra insekter som bygger bon i olika hålig­heter. I ute­klass­rummet finns bänkar och bord.

Emåförbundets logga
Lokala Naturvårdssatsningens logotyp