Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Familj och föräldraskap

Vetlanda kommun erbjuder stöd eller hjälp till dig och din familj. Här kan du läsa vad som gäller för familje­stöd, adoption, fader­skap och familje­rådgivning.

Adoption

Du som bor i Vetlanda kommun ansöker om adoption hos Höglandets familjerätt.

Vid en ansökan om adoption utreder en familjerätts­sekreterare dina och din eventuella medsökandes personliga för­hållanden. För att få ta emot ett barn måste du också ha ett med­givande från Vetlanda kommuns social­nämnd. Beslutet grundar sig ut­redningen som görs av Höglandets familjerätt.

Du som vill adoptera ett barn från ut­landet ska ha gått en särskild föräldra­utbildning innan social­nämnden kan lämna ett med­givande. Utbildningen ordnas av Höglandets familjerätt.

Vill du veta mer?

Kontakta Höglandets familje­rätts telefonväxel, 0380-51 75 50.

Höglandets familjerätt finns på Familje­centralen Eksjö, Prästängs­vägen 4, 2:a våningen, i Eksjö.

Barngrupper - stöd för barn i utsatta situationer

Vetlanda kommun erbjuder stöd för barn i utsatta situationer. I gruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn som befinner sig i liknande situationer.

Barngruppen har tre åldersintervall, 4-5 år, 6-8 år och 9-12 år. Barngruppen håller till i Vita Huset i Vetlanda och träffas cirka 15 gånger.

Vill du veta mer?

Kontakta Åza Skarheden, 0383-972 35, Sara Forssell, 0383-966 42 eller Tord Sandell, 0383-971 71.

Vi finns i Vita Huset, Storgatan 27 (inne på gården) i Vetlanda.

COPE - ett program för dig som är förälder

COPE är ett föräldraprogram för dig som vill förbättra din relation till ditt barn. I programmet får du olika redskap för att kunna stödja ditt barns utveckling och hantera typiska vardags­problem och konflikt­situationer. Föräldra­programmet COPE är gratis och leds av professionella grupp­ledare med erfarenhet av barn och föräldrar. 

COPE sker i grupp där du träffar andra föräldrar för att kunna utbyta erfaren­heter. Vi träffas vid åtta till tio tillfällen, två timmar per gång.

I Vetlanda finns två olika inriktningar av programmet:

  • för föräldrar med barn i åldern 3–12 år
  • tonårs-­COPE för föräldrar med barn i ålder 13–18 år

Programtillfällen under 2018

Programstart för föräldrar med barn i åldern 3-12 år är vecka 36.
Programstart för föräldrar med barn i åldern 13-18 år är vecka 39.

Anmäl dig till föräldraprogrammet COPE

Jag är förälder till *


Förälder 1
User information
Förälder 2
User information
Önskas barnvakt vid programtillfällena? *

Vill du veta mer?

Du som har barn i åldern 3-12 år kontaktar Monica Martinsson, monica.martinsson@vetlanda.se, telefon 0383-976 35.

Du som har ungdomar i åldern 13-18 år kontaktar Maria Alin, maria.alin@vetlanda.se, telefon 0383-966 33.

Faderskap

När ett barns föräldrar inte är gifta ansvarar social­förvaltningen i Vetlanda kommun för att fastställa fader­skapet.

Så går det till

Efter att barnet är fött kommer ett brev där du som förälder uppmanas ta kontakt med social­förvaltningens reception i Vetlanda för att boka en mötes­tid.

Ni besöker social­förvaltningen i stads­huset, där pappan skriver under ett papper att han intygar att han är pappa, och mamman instämmer. Medtag legitimation! I samband med besöket kan ni som föräldrar även anmäla om ni önskar ha gemensam vårdnad om barnet.

Innan barnet är fött

Det går att fastställa fader­skapet redan under graviditeten. Ni som blivande föräldrar tar då på eget initiativ kontakt med social­förvaltningen i Vetlanda kommun.

Om det är oklart vem som är far till barnet

Om du inte vet vem som är far till ditt barn måste en mer omfattande faderskaps­utredning göras. Utredningen görs av Höglandets familjerätt.

Familjerådgivning

Familje­rådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som som har problem eller svårigheter med sina familje­relationer och vill ha en förändring.

Du som bor i Vetlanda kommun kan vända dig till Familjerådgivarna i Småland för att få hjälp. Familje­rådgivarna har sekretess och för inga journaler. Du kan vara anonym i din kontakt.

Frågor och tidsbokning

Kontakta Familje­rådgivarna i Småland via telefon 0383-120 37.

Samtalsstöd vid problem i familjen

Har du upplevt en jobbig händelse, situation eller ett problem i föräldra­skapet eller med barnen? Vetlanda kommun erbjuder samtal med information, stöd och råd för föräldrar och barn. Samtalen består vanligtvis av tre till fem samtal.

Vill du veta mer?

Kontakta Familje­sektionens öppen­vård på telefon 0383-135 36.
Vi finns i Vita Huset, Storgatan 27 (inne på gården) i Vetlanda.

Under 18 år och saknar vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider, om föräldrarna är olämpliga som vårdnads­havare eller för ensam­kommande barn och ungdomar som får uppehålls­tillstånd.

Det är social­­nämnden som ansöker om särskilt förordnad vårdnads­­havare hos Eksjö tingsrätt.

Vårdnad, boende och umgänge - vid en separation

Om du som förälder vill ha stöd och hjälp i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge ska du vända dig till Höglandets familjerätt.

Höglandets familjerätt erbjuder kostnads­fria samtal för föräldrar som har svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Vill du veta mer?

Kontakta Höglandets familjerätts telefon­växel, telefon 0380-51 75 50.
Höglandets familjerätt finns på Familje­centralen Eksjö, Prästängs­vägen 4 i Eksjö, andra våningen.