Familj och föräldraskap

Vetlanda kommun erbjuder stöd eller hjälp till dig och din familj. Här kan du läsa vad som gäller för familje­stöd, adoption, fader­skap och familje­rådgivning.

Adoption

Du som bor i Vetlanda kommun ansöker om adoption hos Höglandets familjerätt Länk till annan webbplats..

Vid en ansökan om adoption utreder en familjerätts­sekreterare dina och din eventuella medsökandes personliga för­hållanden. För att få ta emot ett barn måste du också ha ett med­givande från Vetlanda kommuns social­nämnd. Beslutet grundar sig på ut­redningen som görs av Höglandets familjerätt.

Du som vill adoptera ett barn från ut­landet ska ha gått en särskild föräldra­utbildning innan social­nämnden kan lämna ett med­givande. Utbildningen ordnas av Höglandets familjerätt.

Vill du veta mer?

Kontakta Höglandets familje­rätts telefonväxel, 0381-67 95 00.

Höglandets familjerätt finns på Familje­centralen Eksjö, Prästängs­vägen 4, 2:a våningen, i Eksjö.

Barngrupper - stöd för barn i utsatta situationer

Vetlanda kommun erbjuder stöd för barn i utsatta situationer. I gruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn som befinner sig i liknande situationer.

Barngruppen har tre åldersintervall, 4–5 år, 6–8 år och 9–12 år. Barngruppen håller till i Vita Huset i Vetlanda och träffas cirka 15 gånger.

Vill du veta mer?

Kontakta familjebehandlare Tord Sandell eller enhetschef Ingmarie Andersson på telefon via kontaktcenter.

Vi finns på Familjecentralen, Kyrkogatan 15 i Vetlanda.

COPE - ett program för dig som är förälder

COPE är ett föräldraprogram för dig som vill förbättra din relation till ditt barn. I programmet får du olika redskap för att kunna stödja ditt barns utveckling och hantera typiska vardags­problem och konflikt­situationer. Föräldra­programmet COPE är gratis och leds av professionella grupp­ledare med erfarenhet av barn och föräldrar. 

COPE sker i grupp där du träffar andra föräldrar för att kunna utbyta erfaren­heter. Vi träffas vid åtta till tio tillfällen, två timmar per gång.

I Vetlanda finns två olika inriktningar av programmet:

  • för föräldrar med barn i åldern 3–12 år
  • tonårs-­COPE för föräldrar med barn i ålder 13–18 år

Anmälan och programstart

Man kan anmäla sig till Cope föräldra­inspiration under hela året. Inför program­start tar cope­ledaren kontakt med de föräldrar som anmält sig.

Program­start för föräldrar med barn i åldern 3–12 år är vid vår och hösttermins­start.
Program­start för föräldrar med barn i åldern 13–18 år är vid hösttermins­start.

E-tjänst - COPE - föräldraprogram, anmälan Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Du som har barn i åldern 3–18 år kontaktar oss om COPE.
Kontakta familjebehandlare Tord Sandell eller enhetschef Ingmarie Andersson på telefon via kontaktcenter.

Vi finns på Familjecentralen, Kyrkogatan 15 i Vetlanda.

Föräldraskap, moderskap och faderskap

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Du kan själv göra din bekräftelse via dator eller mobil, vilket ska ske under de första 14 dagarna efter barnets födelse. Väntar du längre än 14 dagar krävs det ett bokat besök hos Höglandets familjerätt i Eksjö Länk till annan webbplats. för att bekräfta föräldraskapet.

Bekräfta digitalt

Följ information på Skatteverkets hemsida för hur du använder tjänsten. Båda föräldrar behöver ha e-legitimation, till exempel Bank-ID, för att kunna använda tjänsten.

Digital föräldraskapsbekräftelse - Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om du inte bekräftar digitalt

Använder du inte Skatteverkets e-tjänst så behöver du besöka Höglandets familjerätt för att bekräfta föräldraskap.

Om det är oklart vem som är far till barnet

Om du inte vet vem som är far till ditt barn måste en mer omfattande faderskaps­utredning göras. Utredningen av faderskap görs av Höglandets familjerätt. Länk till annan webbplats.

Familjerådgivning

Familje­rådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som som har problem eller svårigheter med sina familje­relationer och vill ha en förändring.

Du som bor i Vetlanda kommun kan vända dig till Familjerådgivarna i Småland Länk till annan webbplats. för att få hjälp. Familje­rådgivarna har sekretess och för inga journaler. Du kan vara anonym i din kontakt.

Frågor och tidsbokning

Kontakta Familje­rådgivarna i Småland via telefon 036-711605.

Samtalsstöd vid problem i familjen

Har du upplevt en jobbig händelse, situation eller ett problem i föräldra­skapet eller med barnen? Vetlanda kommun erbjuder samtal med information, stöd och råd för föräldrar och barn. Samtalen består vanligtvis av tre till fem samtal.

Du har möjlighet till en samtalsserie om max fem samtal. Samtal 1 är ett kartläggande samtal. Samtal 5 är ett avslutande/uppföljande samtal. Här kan du boka det första råd- och stödsamtalet Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer eller boka tid?

Kontakta familjebehandlare Tord Sandell eller enhetschef Ingmarie Andersson på telefon via kontaktcenter.

Vi finns på Familjecentralen, Kyrkogatan 15 i Vetlanda.

Under 18 år och saknar vårdnadshavare

En särskild vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider, om föräldrarna är olämpliga som vårdnads­havare eller för ensam­kommande barn och ungdomar som får uppehålls­tillstånd.

Det är social­­nämnden som ansöker om särskilt förordnad vårdnads­­havare hos Eksjö tingsrätt.

Vårdnad, boende och umgänge - vid en separation

Om du som förälder vill ha stöd och hjälp i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge ska du vända dig till Höglandets familjerätt. Mer information om detta hittar du på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Höglandets familjerätt erbjuder kostnads­fria samtal för föräldrar som har svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Vill du veta mer?

Kontakta Höglandets familjerätts telefon­växel, telefon 0380-51 75 50.
Höglandets familjerätt finns på Familje­centralen Eksjö, Prästängs­vägen 4 i Eksjö, andra våningen.