Ekenässjöns skola

På Ekenässjöns skola går det cirka 190 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns också ett fritidshem med två avdelningar.

Ekenässjöns skola

Ekenässjöns skola

När du kommer till Ekenässjöns skola möter du många engagerade pedagoger som arbetar för att skapa positiva lärmiljöer för alla elever. Det är med stolthet vi presenterar att vi är en mångkulturell skola och att vi har ett språkutvecklande arbetssätt, vi arbetar ständigt för likvärdighet.

Vi lägger stor vikt vid ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare och arbetar för att utveckla samverkan med föreningar och företag i samhället. Vår utemiljö är rik med tillgång till den närliggande skogen och en stor härlig skolgård med både gräs och asfalt för olika aktiviteter, lek och bollspel. I nära anslutning till skolan finns också vår idrottshall.

Vår vision

På vår skola känner sig alla sedda, trygga och delaktiga oavsett olikheter. Vi lär tillsammans, av varandra och strävar mot hög måluppfyllelse. Vi respekterar varandra.

Maten på skolan

Skolbibliotek

På skolan finns ett skolbibliotek som har öppet när skolan är öppen. Biblioteket är inte längre öppet för allmänheten.

Fritidshem

Ekenässjöns skolas fritidshem har två avdelningar, Eken och Boken. Vi öppnar och stänger gemensamt. På Ekens fritidshem går de lite yngre eleverna och de äldre går på Boken.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Andrea Karlström
Telefon skolan: 076-695 61 22
andrea.karlstrom@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Anna Johansson
Telefon: 070-267 66 72
anna.johansson@vetlanda.se

Speciallärare Catharina Eriksson
catharina.eriksson@vetlanda.se

Specialpedagog Anette Arvidsson
anette.arvidsson1@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo och i undantagsfall av målsman på telefon (se kontaktruta längst ner på sidan).

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.