Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 gäller nya regler om rök­fria utomhus­miljöer med anledning av den nya tobaks­lagen.

Den nya lagen syftar till att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser. Lagen inne­håller därför bestämmelser om fler rök­fria miljöer.

Det innebär att de ställen som redan är rökfria fortsätter att vara det (till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringsställen). Med de nya reglerna gäller rökförbudet nu även uteserveringar, lekplatser, idrotts- och konsertanläggningar, perronger och hållplatser samt entréer till alla rökfria miljöer.

De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Platser där rökförbudet gäller

  • Områden i anslutning till färd­medel som finns utomhus, till exempel perronger, buss­hållplatser och taxi­zoner.
  • Ute­serveringar vid restauranger och caféer.
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrotts­utövning.
  • Inhägnade allmänna lek­platser och bad­platser.
  • Vid entréer till restauranger, butiker, tåg­stationer samt lokaler för hälso- och sjukvård.

Skolgårdar och lokaler för barn­omsorg, kommunala färd­medel, restauranger och andra serverings­ställen, lokaler avsedda för hälsa och sjukvård samt lokaler eller bostäder avsedda för gemensamt bruk, ska sedan tidigare hållas fria från tobaks­rök.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar en lokal (verksamhetsutövare), utrymme eller område utomhus. Det innebär att:

  • plocka bort askkoppar med mera som uppmuntrar till rökning.
  • sätta upp rökförbudsskyltar.
  • informera om rökförbudet och vid behov säga till. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa.

Det finns inga undantag för att inrätta särskilda rökområden på uteserveringar. Du kan läsa allt du behöver veta om den nya lagen om tobak och liknande produkter hos Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rökförbudet gäller tobak och liknande produkter

Tobak innefattar produkter så som cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak.

Liknande produkter avser e-cigaretter och påfyllnings­behållare, ört­produkter för rökning, vatten­pipor, "njutnings­medel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas till exempel även e-cigaretter som inte innehåller nikotin.

Förekommer rökning på otillåtna platser?

Kommunen har tillsyns­ansvar över de rök­fria miljöerna. Kommunens tillsyns­ansvar innebär bland annat att kommunen ska informera verksamheter där rök­förbudet gäller och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen.

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs på otillåtna platser bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till oss på Vetlanda kommun enligt kontaktuppgifterna nedan.

Fördjupning och länkar

För att skydda människor för passiv rökning ska det enligt tobakslagen finnas områden där det är förbjudet att röka. Du kan läsa mer om den nya tobakslagen på Riksdagens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du osäker på var du får röka? Läs mer om reglerna och vilka områden som förbudet gäller hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under Företag och näringsliv kan du som näringsidkare hitta information om hur rökförbudet påverkar Vetlanda kommun Öppnas i nytt fönster..