Servicedeklaration om besked barnomsorgsplats

För att planera för kommande jobb/studier är det viktigt att i god tid veta att dina barn får den barnomsorg de behöver.

Som vårdnadshavare ansöker du om plats i förskolan eller pedagogisk omsorg tidigast sex månader före önskat placeringsdatum.

Vi lovar

Lämna besked till vårdnadshavare om vid vilken förskola eller vilken pedagogisk omsorg ditt barn får plats senast sex veckor före önskat placeringsdatum.

Servicedeklarationens gräns

Löftet om besked senast sex veckor i förväg omfattar inte plats på fritidshem.

Ditt ansvar

Du som vårdnadshavare ska anmäla ditt behov/önskemål om barnomsorg senast tre månader och tidigast sex månader före önskat placeringsdatum.

Vid frågor

Vänd dig till barn- och utbildningsförvaltningen för synpunkter på servicen eller använd Synpunkt Vetlanda.