Servicedeklaration om formellt elevinflytande

Elevernas rätt till inflytande finns både i skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll samt förhållandena i skolan.

För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag.

En fråga eller synpunkt som väckts av en elev vid klasskonferens, arbetsplatsträff, samverkansgrupp eller vid skolkonferens ska besvaras inom en månad av ansvarig rektor eller grundskolechef/gymnasiechef.

Om frågan ligger utanför ledarens ansvarsområde ska eleven inom en månad få besked om den fortsatta behandlingen.

Vi lovar

Inom en månad ska eleven få svar eller besked om den fortsatta hanteringen av ansvarig rektor eller grundskolechef/gymnasiechef.

Servicedeklarationen gäller grundskola årskurs 7–9, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vid frågor

Kontakta skolans expedition/reception för synpunkter på formellt elevinflytande eller använd Synpunkt Vetlanda.