Underhåll av vägar och gator

I Vetlanda ska du sommar som vinter kunna gå, cykla och köra på gator och vägar som är jämna och hela. Gatumiljön ska vara ren och trivsam med tydlig och motiverad skyltning.

 • Ledningsarbete på Östra Nygatan i Vetlanda
  Under vecka 14 påbörjar vi ledningsarbeten på Östra Nygatan i Vetlanda. Om allt går som planerat är vi färdiga till midsommar. Under arbetet är framkomlighet begränsad så vi tackar för visad hänsyn och fint samarbete i trafiken.
 • Nu sopar vi gatorna
  Våren är här och gruset som ligger på gatorna ska bort.
 • Cykel- och gångbro över väg 31 avstängd från vecka 16.
  Bron mellan Illharjen och Mela kvarn utanför Vetlanda är avstängd från vecka 16 och några veckor framåt. Räcket ska bytas och delar av bron ska målas om. Under vissa perioder av arbetet blir trafiken på väg 31 påverkad och ett körfält stängs av.
 • Byte av belysning i Vetlanda centrum
  Just nu byter Vetlanda kommun och Njudung Energi ut gatubelysningen i centrumkärnan. Vi räknar med att vara klara med arbetet under våren 2024.
 • Bilbron på Ågatan i Landsbro är avstängd
  I samband med en besiktning av bron har tekniska kontoret upptäckt brister i konstruktionen. Bron är avstängd tills vidare.

Vetlanda kommun ansvarar för gatorna i de centrala delarna av staden och i villaområden. Genomfartsgator och de större vägarna till och från Vetlanda ansvarar i regel Trafikverket för. Det finns också enskilda vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar.

Gatsopning

Vi sopar centrala gator minst en gång per vecka och övriga gator och vägar två gånger per år.

När våren kommer sopar vi bort vinterns grus. Vi brukar börja i centrala Vetlanda och sedan fortsätta med kringorterna. Allt som allt brukar arbetet ta ungefär fem veckor. När och var vi sopar informerar vi om här på hemsidan eller i sociala medier.

Grävtillstånd

För att gräva och schakta krävs grävtillstånd. Det handläggs på tekniska kontoret. Ansök om grävtillstånd senast två veckor före planerad start.

Snöröjning

Gång- och cykeltrafikanter prioriteras i vinterväghållningen. Vi plogar när det har kommit mer än fyra centimeter snö på gång- och cykelbanor och på gator när det kommit sju centimeter snö.

Vinterväghållning

Felanmälan

Anmäl påkörda vägskyltar, halka, problem med snöröjning eller liknande:

Vid akuta situationer efter kontorstid ringer du 0383-106 18. Då kommer du till SOS Alarm, som meddelar vår jourpersonal.

Trafikskyltar

Om du ser en trafikskylt som är felaktig eller skadad eller tycker att det saknas skyltning någonstans är du välkommen att höra av dig till oss på tekniska kontoret. Vi försöker att åtgärda detta inom tre veckor.

Bidrag för att sköta enskild väg