Underhåll av vägar/gator

I Vetlanda ska du sommar som vinter kunna gå, cykla och köra på gator och vägar som är jämna och hela. Gatumiljön ska vara ren och trivsam med tydlig och motiverad skyltning.

  • Gångbron vid Mela Kvarn avstängd, 18-22 oktober
    På grund av underhållsarbete kommer bron vid Mela Kvarn att vara avstängd under vecka 42, 18-22 oktober.
  • Brobyte över bäcken, Wilhelm Petris väg
    I nuläget går det inte att passera Vetlandabäcken på Wilhelm Petris väg på grund av brobyte. Arbetet beräknas vara klart under senhösten 2021.
  • Norra Esplanaden avstängd utanför Mogärdeskolan
    Nu byggs det vid Mogärdeskolan! Norra Esplanaden är därför avstängd utanför Mogärdeskolan, från Kyrkogatan till utfarten innan tunneln.

Vetlanda kommun ansvarar för gatorna i de centrala delarna av staden och i villaområden. Genomfartsgator och de större vägarna till och från Vetlanda ansvarar i regel Trafikverket för. Det finns också enskilda vägar som sköts av samfälligheter eller vägföreningar.

Gatsopning

Vi sopar centrala gator minst en gång per vecka och övriga gator och vägar två gånger per år.

När våren kommer sopar vi bort vinterns grus. Vi brukar börja i centrala Vetlanda och sedan fortsätta med kringorterna. Allt som allt brukar arbetet ta ungefär fem veckor. När och var vi sopar informerar vi om här på hemsidan eller i sociala medier.

Grävtillstånd

För att schakta krävs grävtillstånd. Det handläggs på Tekniska kontoret och ansöks på anvisade blanketter eller via tillståndsguiden.

Ansökan om grävtillstånd ska ställas till kommunen minst två veckor före planerad start.

Snöröjning

Felanmälan

Anmäl påkörda vägskyltar, halka, problem med snöröjning eller liknande:

Vid akuta situationer efter kontorstid ringer du 0383-106 18. Då kommer du till SOS Alarm, som meddelar vår jourpersonal.

Trafikskyltar

Om du ser en trafikskylt som är felaktig eller skadad eller tycker att det saknas skyltning någonstans är du välkommen att höra av dig till oss på tekniska kontoret. Vi försöker att åtgärda detta inom tre veckor.

Bidrag för att sköta enskild väg