Tomgångskörning

I Vetlanda kommun får du inte låta bilen gå på tomgång mer än max en minut. Detta gäller under hela året och när bilens förbränningsmotor används.

Du får till exempel inte ha motorn igång bara för att kunna ha värmen eller AC:n påslagen. Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor, dessutom är tomgångskörning miljöbelastande.

Undvik tomgång speciellt när motorn är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du behöver skrapa frost på rutorna vintertid så gör det innan du startar bilen. Har du motorvärmare/kupévärmare så använd dessa istället för tomgångskörning.

Avvikelser från förbudet

Förbudet gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö.
  • om motorn måste vara på för att driva en anläggning eller anordning på fordonet som inte är uppvärmning, till exempel sopbilar.

Reglerna om tomgångskörning hittar du i de lokala föreskrifterna om skydd för människors hälsa och miljön i Vetlanda kommun Pdf, 245 kB..

Om ett brott mot regeln konstateras kan händelsen komma att polisanmälas och utredas.