Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Husägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kan få bidrag. För anpassning av en hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. Du kan inte få bidrag för ett tillfälligt funktionshinder.

Anpassningar kan göras både inomhus och utomhus. Exempel på anpassningar:

  • Kök och badrum
  • Göra bredare dörrar
  • Anpassa trösklar
  • Sätta upp stödhandtag
  • Hissar
  • Belysning
  • Räcken
  • Ramper
  • Hårdgörande av gångväg
  • Rullstolsförråd