Installation av digitala lås

Vård- och omsorgsförvaltningens hemtjänst och hemsjukvård använder digitala nycklar i stället för vanliga nycklar vid hembesök. Du som hyresvärd kan behöva godkänna en framtida installation vilket du enkelt gör i vår e‑tjänst. Installationen kostar dig inget och påverkar inte övriga hyresgäster.

För att behörig vård- och omsorgspersonal ska komma in i din fastighet kan det bli aktuellt att kommunen installerar digitala lås till port och gemensamhetsutrymmen. Du som fastighetsägare eller bolagets utsedda representant godkänner i e‑tjänsten att vård- och omsorgsförvaltningen, vid behov, får installera digitala lås till port och gemensamhetsutrymmen som till exempel tvättstuga eller soprum. Låsen används endast av behörig vård- och omsorgspersonal.

Skicka gärna in ditt godkännandet i förväg. Då kan installationen starta direkt när någon boende i din fastighet får beslut om trygghetslarm, hemtjänst eller hemsjukvård.

I e-tjänsten kan du även motivera om installation inte är möjlig. I så fall ser vi gärna att du först tar kontakt med oss för att se om vi inte kan hitta en lösning. Kontakta oss via kontaktcenter och fråga efter servicetekniker: trygghetslarm, på vård- och omsorgsförvaltningen.

Frågor och svar

Varför byter kommunen till en digital nyckelhantering?

  • Digitala lås ger en ökad säkerhet och spårbarhet samt underlättar för personal i hemtjänst och hemsjukvård att snabbt hjälpa de som bor i er fastighet.
  • Exempel: Om en av era boende får en stroke och trycker på sitt trygghetslarm. Då öppnar personalen i hemtjänsten porten och lägenhetsdörren med hjälp av en digital nyckel i tjänstetelefonen.

  Fastighetsägaren behöver godkänna installation av portlås

   • Har fastigheten port som öppnas med nyckel så behöver vi fastighetsägares godkännande att installera portlås, en elektronisk enhet.
   • Har fastigheten redan nyckelgömma installerad behöver fastighetsägaren inte skicka in nytt godkännande.
   • Är fastigheten redan ”nyckelfri”, porten öppnas med kod eller där porten alltid är öppen, då är det inte nödvändigt med digitalt portlås. Men vi ser gärna att vi har godkännandet i förväg om förutsättningarna ändras.

   Påverkar detta fastigheten eller boende?

    • Nej, alla boende i fastigheten använder sina nycklar, nyckelbrickor eller kod som vanligt.
    • Ingen åverkan görs på dörrar eller karmar och installationen är inte synlig.
    • Systemet påverkar inte skalskyddet eller dörrens brandklassning.
    • Jämfört med tidigare lösning försvinner nyckelgömman på utsidan av den boendes dörr. Därmed syns inget längre på utsidan av dörren.

    På vilket sätt ger det ökad trygghet för fastighetsägare?

     • Antalet nycklar i omlopp till fastigheten minskar.
     • Endast behörig personal kan öppna dörren när de är inloggade och står precis utanför dörren. Trafiken är krypterad. Aktiviteter loggas.
     • En borttappad enhet kan spärras från att användas, till skillnad från en fysisk nyckel.

     Portlås – Hur installeras denna elektroniska enhet?

     • Enheten är nätansluten och kopplas på det befintliga elslutblecket på entrédörren.
     • Ibland kan det vara aktuellt med en annan lösning. Om det saknas elslutbleck kan det bli aktuellt att byta ut nuvarande vred på insidan av dörren till ett nytt elektroniskt vred. Samma typ av vred kan användas även i soprum och tvättstugor vilket underlättar för hemtjänstpersonal och ni slipper ha era nycklar i omlopp.

     Kostar det mig som fastighetsägare något?

      • Montering, underhåll och återställning bekostas i sin helhet av kommunen.
      • Kommunen svarar för support vid driftproblem eller frågor avseende de digitala personallåsen.

      Vad behöver jag tänka på som fastighetsägare?

      • Meddela om något förändras som kan påverka det digitala låset såsom byte av entrédörr eller lägenhetsdörr, dörr till soprum, tvättstuga. Byte av portkod behöver meddelas om ni använder det.
      • Fastighetsbolaget vänder sig då till Vetlanda kommun via kontaktcenter och frågar efter servicetekniker: trygghetslarm, vård och omsorg.