Kommunala bolag och förbund

I Vetlanda äger kommunen moderbolaget Vetlanda Stadshus AB och kommunen ingår i olika förbund på Höglandet.

Vill du få en övergripande bild av de kommunala bolagen kan du titta på organisationsskissen över kommunkoncernens bolagöppnas i nytt fönster.

Vetlanda Stadshus AB

Vetlanda Stadshus AB är moderbolag till AB Vetlanda Industri­lokaler, Njudung Energi AB och Witalabostäder AB.

Vetlanda Stadshus AB leder och samordnar kommun­gemensamma, finansiella frågor och riskexponeringar för koncernen. VD för Vetlanda Stadshus AB är kommunchef Magnus Färjhage.

Protokoll

Höglandsförbundet

De fem kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildade år 2002 Höglands­förbundet. Förbundet arbetar i första hand med kommunal samverkan inom IT-verksamhet, kompetens, familjerätt och utredningsarbeten.

Höglandets Räddningstjänstförbund

Höglandets Räddningstjänstförbund bildades år 2002 och är ett kommunal­förbund som består av Vetlanda och Nässjö kommuner. Förbundet är Jönköpings läns näst största kår med cirka 180 medarbetare. Huvudkontoret finns i Nässjö.

Höglandets Samordningsförbund

Höglandets Samordningsförbund bildades år 2011 och är ett samarbete mellan Höglandskommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Jönköpings län. Förbundet arbetar i första hand med samordning inom rehabiliteringsområdet.