Rysslands invasion av Ukraina

Det som händer just nu i vår omvärld kan väcka starka känslor bland både barn och vuxna. På denna sida hittar du vanliga frågor och svar som kommunen fått angående läget i omvärlden.

Krisinformation.se förmedlar och sammanställer information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Du kan alltid vända dig till Krisinformation.se för aktuell och relevant information var du än befinner dig i Sverige. Där finns information för dig som känner oro, men också information om hur du kan agera vid en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Nyheter

Det finns inga nyheter att visa just nu.

Frågor och svar

Här nedan har vi samman­ställt vanliga frågor som kommit in till Vetlanda kommun. För nationella säkerhets­frågor hänvisar vi alltid till Krisinformation.se.

Var finns mitt närmsta skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ansvarar för skydds­rummen i Sverige. Du kan hitta ditt närmsta skyddsrum i MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats..

Varför hör jag inte VMA-signalen där jag bor?

Att du inte hör VMA-signalen kan bero på olika saker. Ljud­sändarna är ut­placerade på strategiska punkter utifrån en äldre totalförsvars­planering, men även utifrån var det finns risker som industrier som hanterar farliga ämnen.

Vissa ljud­sändare har uppgrade­rats från tryck­satta till elektroniska. Detta innebär att ljudet inte låter likadant som innan eftersom det utlösande trycket inte finns kvar. Den nya ljud­signalen är jämnare men har samma räckvidd som innan.

Hur blir jag varnad om jag inte hör VMA?

Den akustiska signalen är kompletterad med en SMS-funktion som skickar meddelanden till mobil­telefonerna inom ett visst område. Räddnings­tjänsten har möjlighet att varna människor med ljudsändare på sina fordon. Se alltid till att hålla dig uppdaterad via radio och TV om du känner dig osäker.

Vad kan jag göra om jag känner mig orolig?

Det är naturligt att känna oro när det händer jobbiga saker i ens närhet. Oavsett om du är ung eller gammal kan du behöva prata med någon. Krisinformation.se har en sida fylld med information om stöd vid oro Länk till annan webbplats.. På Krisinformation.se kan du även läsa informa­tion om hur du kan prata om Rysslands invasion av Ukraina med dina barn Länk till annan webbplats..

Hur kan jag hjälpa flyktingar från Ukraina?

Just nu förbereder vi oss för att kunna ta emot ukrainska flyktingar. Vill du bidra med boende, tolkhjälp eller annat kan du anmäla ditt intresse.

Just nu vet vi inte hur behoven ser ut och det kan komma att dröja innan vi tar ideella krafter i anspråk. Du som hör av dig – ha tålamod – om och när behoven uppstår hör kommunen av sig. I ett första läge vill vi inventera vilka resurser som finns i samhället.

Du kan också höra av dig till kommunens kontaktcenter på telefon 0383‑971 00 eller via mejl till kommun@vetlanda.se.