Odlingslotter att hyra

Du som vill odla egna grönsaker och andra grödor och saknar plats att odla på, kan hyra en så kallad odlingslott.

Odlingslotter finns på följande platser (karta som visar odlingslotterna):

 • Kvarndammen, Vetlanda
 • Mela kvarn, Bäckseda
 • Stensåkra kvarn, Bäckseda (vid Hemvärnsgården)

Odlingslotterna i Mela och Stensåkra omfattar ungefär 100 kvadratmeter. Vid Kvarndammen är odlingslotterna något mindre.

Om du vill hyra en odlingslott

Fyll i nedanstående formulär om du vill hyra en odlingslott. Vi återkommer med besked om det är kö eller om du kan få en lott direkt. När du får hyra en lott kommer du att få skriva under ett avtal.

Område där jag önskar odlingslott * (obligatorisk)
Område där jag önskar odlingslott

Uppsägning av odlingslotten

Vill du säga upp din odlingslott meddelar du tekniska kontoret, telefon 0383-973 30, senast den 1 oktober.

Område * (obligatorisk)
Område


Vad kostar det att hyra en odlingslott?

Priserna skiljer utifrån hur stora odlingslotterna är.

 • Mela kvarn och Stensåkra kvarn kostar 300 kronor per år.
 • Kvarndammen kostar 200 kronor per år.
 • Del av odlingslott kostar 150 kronor per år.

Trivselregler vid odlingslotterna

Odlingslotterna ska hållas i vårdat skick för allas trivsel. Notera särskilt att:

 • Du som hyr odlingslotten ansvarar för tillsyn och skötsel av markeringar och nummerskyltar.
 • Gångarna mellan odlingslotterna ska vara rena från odling och användbara för gångtrafik. Du som hyr odlingslotten sköter hela utrymmet mellan stolpmarkeringarna.
 • Var försiktig med användning av konstgödsel och bekämpningsmedel – tänk på miljön!
 • Det är inte tillåtet att uppföra växthus eller bänkar högre än en meter.
 • Upplag av virke ska ha vårdat utseende och endast mindre upplag accepteras.
 • All fordonstrafik i områdena är förbjuden.

Var kan jag parkera bilen?

 • Kvarndammen: Kvarndammens stora parkeringsplats.
 • Mela kvarn: Grusytan i närheten av infarten.
 • Stensåkra kvarn: Parkeringsområde vid Hemvärnsgården.