Dokument som styr kommunens verksamheter

Här presenteras de olika styrdokumenten i form av policy, program och riktlinjer som är antagna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i facknämnderna.

Policydokument är antagna av kommunfullmäktige, medan riktlinjer och program är antagna av kommunstyrelsen eller facknämnderna. Vilken nämnd det är framgår i dokumentet.

Klicka på en bokstav för att få upp alla styrdokument som börjar på den bokstaven.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö