Upphandlingar

Vetlanda kommun upphandlar varor, tjänster och bygg­entreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphand­lingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella upphandlingar

Bevaka aktuella upphandlingar

Vetlanda kommun publicerar sina upphandlingar på e-Avrop. Du som leverantör kan bevaka upphandlingar inom ditt branschområde eller upphandlingar som Vetlanda kommun publicerar Länk till annan webbplats.. Då får du automatiskt en avisering när en upphandling matchar din bevakningsprofil.

Planerade upphandlingar

Lagar, regler och villkor

Lagen om offentlig upphandling Länk till annan webbplats. (LOU) gäller för klassiska sektorn (kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentliga bolag). Lagen reglerar hur offentlig upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader, byggkoncessioner samt projekttävlingar ska genomföras.

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster Länk till annan webbplats. (LUF) gäller för upphandlingar inom de så kallade försörjningssektorerna.

I Vetlanda kommun finns beslut om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) Länk till annan webbplats. inom hemtjänst, omvårdnad och service.

Läs mer om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats. och Konkurrensverket Länk till annan webbplats..

Låna en upphandlare

Företag i Vetlanda kommun som vill låna en upp­handlare kontaktar upphandlings­avdelningen via kontaktcenter eller via e-post upphandling@vetlanda.se.

Någon av våra upphandlare på Vetlanda kommun eller Njudung energi återkopplar till företaget och tillsammans kommer man överens om datum, tid och plats. Räkna med en tidsåtgång på cirka 1-1,5 timma.

Alla företag har möjlighet att låna en upphandlare. Vi går bland annat igenom hur en upphandling går till och vilka regler som gäller.

Om flera företag vill låna en upphandlare under samma period finns möjlighet att träffas i kommunens lokaler. Vi finns också tillgängliga för webbmöten om det passar er verksamhet bättre.