Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Upphandlingar

Vetlanda kommun upphandlar varor, tjänster och bygg­entreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphand­lingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella upphandlingar

Bevaka aktuella upphandlingar

Vetlanda kommun publicerar sina upphandlingar på e-Avrop. Du som leverantör kan bevaka upphandlingar inom ditt branschområde eller upphandlingar som Vetlanda kommun publicerar. Då får du automatiskt en avisering när en upphandling matchar din bevakningsprofil.

Planerade upphandlingar

Lagar, regler och villkor

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för klassiska sektorn (kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentliga bolag). Lagen reglerar hur offentlig upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader, byggkoncessioner samt projekttävlingar ska genomföras.

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) gäller för upphandlingar inom de så kallade försörjningssektorerna.

I Vetlanda kommun finns beslut om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, omvårdnad och service.

Läs mer om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.