Upphandlingar

Vetlanda kommun upphandlar varor, tjänster och bygg­entreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphand­lingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud. I tabellen finner du Vetlanda kommuns aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Vetlanda kommun byter upphandlingssystem

Från och med april 2024 använder vi eSource från Clira AB för att ta emot anbud. Bytet sker samtidigt hos Höglandsförbundet samt Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun.

Vid två tillfällen anordnas digitala informationsträffar om upphandlingar i det nya systemet.

Observera! I en övergångsperiod kan det finnas aktiva upphandlingar i både eSource och vårt tidigare system e-Avrop.

Digitala informationsträffar

Vill du som leverantör få mer information om hur du hittar och besvarar upphandlingar från Vetlanda kommun, så bjuder eSource in till digital informationsträff vid två tillfällen:

Bevaka aktuella upphandlingar

Vetlanda kommun publicerar sina upphandlingar på e-Avrop. Du som leverantör kan bevaka upphandlingar inom ditt branschområde eller upphandlingar som Vetlanda kommun publicerar Länk till annan webbplats.. Då får du automatiskt en avisering när en upphandling matchar din bevakningsprofil.

Planerade upphandlingar

Här ser du Vetlanda kommuns planerade upphandlingar. Observera att planen kan ändras. Planerade upphandlingar kan läggas till, tas bort och flyttas framåt i tiden.

Upphandling med Vetlanda kommun

Vetlanda kommun upphandlar varor, tjänster och entreprenader för omkring 800 miljoner kronor varje år. Allt från maten som serveras i skolan och omsorgen, olika hantverkstjänster, sjukvårdsmaterial, skolskjuts, elenergi, maskiner, nya byggnationer över hela kommunen med mera. Kort och gott allt som behövs för att Vetlanda kommuns verksamheter ska fungera.

E-handel/Beställningssystem

Vetlanda kommun arbetar aktivt med e-handel och att ansluta avtalsleverantörer till vårt e-handelssystem. Användning av e-handel innebär att vi avser skicka filer elektroniskt mellan er som avtalsleverantör och oss som köpare. Beställare i Vetlanda kommun kan då beställa produkter direkt i vårt e-handelssystem som bidrar till en effektiv inköpsprocess.

Fördelar med e-handel:

 • Beställare kan enkelt hitta avtalade produkter till rätt pris - allt samlat på ett ställe
 • Tidsbesparingar görs genom en mer rationell hantering av beställningar
 • Inköp som görs i e-handelssystemet ger korrekt statistik och skapar goda underlag för uppföljning av avtal och inköp

Fakturor

Under Fakturor och betalningsvillkor för leverantörer hittar du information om Vetlanda kommuns bestämmelser för fakturor och betalningsvillkor.

Hållbar upphandling

Upphandlingsavdelningen och kommunens verksamheter har i uppdrag att ta hänsyn till och tillämpa hållbarhetskrav i kommunens upphandlingar som ett viktigt steg mot Agenda 2030. Läsa mer under Hållbar upphandling i Vetlanda kommun. Länk till annan webbplats.

Du kan också läsa mer om Hållbar upphandling hos Upphandlingsmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Samarbete på Höglandet

Varje år gör Höglandskommunerna tillsammans inköp för omkring tre miljarder kronor. Det omfattar varor, tjänster och byggentreprenader av alla slag. För att göra det lättare för företag att göra affärer med höglandskommunerna samarbetar vi inom inköp- och upphandlingsområdet när det är lämpligt genom Höglandets affärsstrategiska råd (HAR).

På sådant vis kan upphandlingsarbetet göras smidigare både för och emellan upphandlingsavdelningarna, men också för leverantörerna. Vi vill vara en attraktiv kund att göra affärer med!

Kommunerna som är med i Höglandets affärsstrategiska råd är Aneby, Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö, samt Höglandsförbundet.

Upphandlingspolicy

Upphandlingsavdelningen

Det är Vetlanda kommuns upphandlingsavdelning som har i uppdrag att, med hjälp av expertis från kommunens förvaltningar, säkerställa försörjning av varor, tjänster och entreprenader. Här arbetar fem upphandlare och upphandlingschef som ser till att affärerna sköts enligt LOU och bestämda regler.

När det är lämpligt samarbetar vi i upphandlingsuppdrag med kommunala bolag och kommunalförbund.

Vill man som företag lära sig mer om kommunens upphandling kan man "Låna en upphandlare" av avdelningen. Det är ett sätt att nå ut till fler företag för vad som behövs för att bli leverantör till kommunen. Läs mer under rubriken "Låna en upphandlare".

Upphandling av byggentreprenader

Hos Vetlanda kommun är det Tekniska kontorets fastighetsavdelning som genomför upphandlingar av kommunens bygg- och anläggningsentreprenader. Vissa byggnadsarbeten, hantverkstjänster och tekniska konsulter avropas genom de ramavtal som kommunen har upphandlade.

Informationsträffar

Upphandlingsavdelningen genomför ett antal informationsträffar per år. I vissa fall i samarbete med kommunens verksamheter eller andra organisationer.

Datum för kommande träffar publiceras löpande. Vill du ha avisering om nästa tillfälle kan du mejla upphandling@vetlanda.se

Lagar som styr offentlig upphandling

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som avgör på vilket sätt kommunen ska göra sina upphandlingar. De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på vem det är som gör inköpen och vad det är som köps in.

De fem grundprinciperna

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer. Bestämmelserna i upphandlings­lagarna tolkas alltid mot bakgrund av dessa principer:

 1. Icke-diskriminering
 2. Likabehandling
 3. Proportionalitet
 4. Öppenhet
 5. Ömsesidigt erkännande

Dessa grundprinciper bygger på objektivitet och öppenhet. Alla leverantörer ska få möjlighet att tävla på samma villkor. Det får inte förekomma lojalitet eller favorisering mot specifika leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren.

Du kan läsa mer om de grundläggande upphandlingsprinciperna hos Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Låna en upphandlare

Har du frågor om upphandling eller hur du gör för att bli leverantör till Vetlanda kommun? Då kan du Låna en upphandlare.

Många företag har idag inte kommit i kontakt med offentlig upphandling tidigare. Vi vill att fler ska få kunskap om hur man lämnar anbud till Vetlanda kommun. Det främjar sund konkurrens och ger möjligheter att nå och uppmuntra till fler lokala leverantörer.

”Låna en upphandlare” är ett av upphandlingsavdelningens sätt att nå ut till fler företag för att sprida kunskap om offentlig upphandling och vad som behövs för att bli leverantör. Alla företag i Vetlanda kommun, både nya och erfarna anbudsgivare, har möjlighet att Låna en upphandlare.

Hur gör jag om jag vill låna en upphandlare?

 1. Då är du varm välkommen att kontakta upphandlings­avdelningen via Kontaktcenter 0383-971 00 eller e-post upphandling@vetlanda.se.

 2. Upphandlare från Vetlanda kommun eller Njudung Energi återkopplar till dig och vi kommer tillsammans överens om ett datum, tid och plats, samt om ni vill ha ett traditionellt informationsmöte, ta en bollplankskaffe eller varför inte en upphandlingspromenad? Du väljer!

 3. Vi träffas, fysiskt eller digitalt, och går exemeplvis igenom hur en upphandling går till, vilka regler som man behöver förhålla sig till och det viktigaste man behöver veta om man vill bli leverantör. Informera oss om vad du vill vara mer insatt i efter vårt möte.

Räkna med en tidsåtgång på cirka 1-1,5 timma. Allt är såklart kostnadsfritt!