Servicedeklaration för utsättning av byggnader

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga på exakt den plats som bygglovet anger.

Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar.

Utsättning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utsättning.

Kommunen tar ut avgift för utsättning enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

Vi lovar

Normalt kan utsättning, lägeskontroll eller tillhandahållande av byggfix ske inom en vecka från den dagen vi mottar beställningen. Under semestertider och långhelger gäller andra tider.

Ditt ansvar

  • Beställningen ska ske på e-tjänst i god tid. Länk till annan webbplats.
  • Fullständiga ritningar med entydig måttsättning ska finnas.
  • När finutsättning ska ske på profil ansvarar sökande för att det finns profilstolpar nedslagna utanför byggnadens hörn. Observera att det är viktigt att profilerna är stabila.
  • Vid utsättning ska hela byggnadsytan stå till vårt förfogande. Maskiner, grushögar och andra hinder får inte förekomma.