Sälja receptfria läkemedel

Innan du startar försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandel måste du göra en anmäla till Läkemedelsverket. Kontroll av försäljningen görs av Vetlanda kommun.

Kontrollköp

Kontrollköp är en metod som Vetlanda kommun kan använda för att testa om det går att handla folköl, tobak eller receptfria läkemedel utan att visa legitimation. Kontrollköp sker som en del av tillsynen och är underlag för en dialog med försäljnings­ställets ansvariga och personal om hur försäljningsställets rutiner för ålderskontroll fungerar.

Avgift för tillsyn

Läkemedelsverkets avgift för tillsyn av handel med receptfria läkemedel är 1 600 kronor per försäljningsställe och år. Årsavgiften är densamma oavsett om du har ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln börjar.

Du ska även betala en årsavgift för tillsyn till kommunen. Kostnader för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel beräknas timavgiften enligt följande tabell:

Varuslag

Receptfria läkemedel: 1 timavgift
Folköl: 1 timavgift
Tobaksvaror: 2 timavgifter
Tobaksfria nikotinprodukter: 0,5 timavgift
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 0,5 timavgift

Timavgiften indexuppräknas vid varje årsskifte och från 1 januari 2023 är den 1 100 kronor.

Krav på egenkontroll

Det är viktigt att du som försäljare sätter dig in i vilka regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljnings­ställe och finnas lätt tillgängligt för all personal. Ett egenkontroll­program med enkla och tydliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten.

Egenkontroll­programmet ska bland annat innehålla rutiner för:

  • Hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket.
  • Kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd.
  • Mottagningskontroll.
  • Exponering och förvaring av läkemedel.
  • Saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera).
  • Hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats.
  • Dokumentation för spårbarhet och reklamationer.
  • Utbildning av personal.
  • Kontroll av åldersgräns.
  • Hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.