Bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson eller extravuxen

Är du nyfiken på att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson eller extravuxen i Vetlanda kommun? Kontakta oss. Din insats kan göra skillnad för livet.

Barn, ungdomar och vuxna har olika behov och därför behöver vi personer och familjer med olika intresse, i olika åldrar och som bor både i staden och på landet. Gör en intresseanmälan nedan, så kontaktar vi dig. Hos Socialstyrelsen kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om hur du kan göra skillnad.

Vill du bli ett familjehem eller jourhem?

Ett familjehem och jourhem kan vara en familj eller en person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för en kortare eller längre tid. I rollen som familjehem samarbetar du med barnets biologiska föräldrar, skola och socialtjänst.

Det går inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till hela uppväxten.

Vem kan bli familjehem?

Alla blivande familjehem besöks av socialsekreterare och utreds noggrant enligt metoden En varaktig relation. Du får lämna referenser och det inhämtas alltid registerutdrag från bland annat socialtjänst och polis.

Vilket stöd och ersättning kan jag få?

Som familjehem får du gå utbildningen Ett hem att växa i. Du får handledning och stöd, och du blir inbjuden till temadagar. Du får också möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter.

I uppdraget som familjehem får du ersättning i form av ett arvode för arbetet i uppdraget. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande. Du får också ersättning för omkostnader. Som omkostnader räknas kostnader som uppstår när barnet eller ungdomen bor i familjen, till exempel mat, kläder och fickpengar. Vetlanda kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer vad gäller ersättning.

Jourhem, hjälp med kort varsel

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Det kan bland annat handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar kan behöva ett boende med kort varsel.

Vill du bli en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem. Det kan också vara exempelvis ett syskonpar. Oftast kommer barnet till sin kontaktfamilj varannan eller var tredje helg. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov.

Att ett barn behöver en kontaktfamilj kan bero på att barnet behöver stimulans i en annan miljö, behöver träffa andra vuxna eller att barnets föräldrar behöver avlastning.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Alla blivande kontaktfamiljer får besök i hemmet av socialsekreterare och utreds noggrant. Du får lämna referenser och vi inhämtar alltid registerutdrag från socialtjänst och polis.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson ska du vara en vardaglig kontakt, trygg förebild och en god lyssnare för ett barn eller en ungdom. För att bli kontaktperson ska du vara över 18 år.

Som kontaktperson kan du och barnet eller ungdomen träffas för att göra någon aktivitet, eller bara träffas för att umgås och prata. Oftast sker träffarna ett par timmar varje eller varannan vecka. Omfattningen kan se olika ut beroende på behov.

Vem kan bli kontaktperson?

Alla blivande kontaktpersoner utreds noggrant. Du får lämna referenser och vi inhämtar alltid registerutdrag från socialtjänst och polis.

Vill du bli extravuxen?

Extravuxen är en insats framtagen av barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Insatsen extravuxen syftar till att ge ungdomar ett flexibelt och individanpassat stöd, och fungerar som ett mellanting mellan kontaktperson och kontaktfamilj. Det är ungdomens behov av en vuxen utanför det egna nätverket som styr hur ofta ni ses och vad ni gör tillsammans.

Att vara extravuxen innebär att du träffar en ungdom en till två gånger i veckan. Tillsammans hittar ni på en aktivitet, pratar eller bara umgås. Du kan bli ett stöd och en trygg punkt för ungdomen. Ibland kan ungdomen ha behov av att sova borta en natt och kan då sova hos dig.

Du får utbildning och stöd från socialtjänsten, samt ett arvode för uppdraget.

Vem kan bli Extravuxen?

Alla blivande extravuxna får besök i hemmet av socialsekreterare och utreds noggrant. Du får lämna referenser och vi inhämtar alltid registerutdrag från socialtjänst och polis.

Maskrosbarn - Bli extravuxen, mer information Länk till annan webbplats.

Anmäl ditt intresse

Genom vår e-tjänst kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa och göra skillnad genom en insats.

E-tjänst - Intresseanmälan för att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller extravuxen Länk till annan webbplats.