Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning kan du ha rätt till hem­sjukvård. Hem­sjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet, både under en kortare eller längre period.

Hem­sjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och där arbetar distrikts­sköterskor, sjuk­sköterskor, under­sköterskor, arbets­terapeuter och sjuk­gymnaster.

Är du i behov av hem­sjukvård kontaktar du din vård­central Länk till annan webbplats..

Insatser som innebär avgift

 • Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alternativt sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (200 kronor per besök och max 400 kronor per månad).
 • Hemsjukvårdsabonnemang kostar 400 kronor per månad.
 • Ordination av hjälpmedel inklusive hembesök, bedömning, utprovning och uppföljning (200 kronor).
 • Bedömning bostadsanpassning inklusive hembesök och eventuellt intyg (200 kronor).
 • Hämtning av hjälpmedel (200 kronor).
 • Enstaka besök som inte är registrerade i hemsjukvården (200 kronor).
 • Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (200 kronor).
 • Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.

Insatser som inte innebär avgift

 • Insats hos barn och ungdomar under 19 år.
 • Insats hos patient som är inskriven i palliativ vård.
 • Insats hos patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.
 • Hembesök där sjuksköterska, arbetsterapeut alternativt sjukgymnast är konsult för andra personalkategorier.
 • Insats hos patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9.
 • Uppsökande verksamhet.

Om jag är på tillfälligt besök

Sommargäster och besökare med behov av insatser från kommunens hälso- och sjukvård kan få detta utfört av Vetlanda kommun.

Ta kontakt med hälso- och sjukvården i din hemkommun (bosättnings­kommun), som i sin tur kontaktar Vetlanda kommun (vistelsekommun). Hälso- och sjukvårdspersonalen nås via kontaktcenter.