Anmäla byggärende

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du i stället behöva göra en anmälan till oss.

En anmälan krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp.

Åtgärder som kräver anmälan:

Bostad och byggnad

 • Bygga, bygga till eller ändra ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.

Attefallshus

 • Attefallstillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus.

Attefallstillbyggnad

 • Riva hela eller delar av byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.
 • Ändra byggnad så att bärande delar berörs eller avsevärt ändra planlösningen.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Eldstad

 • Installera eller väsentligt ändra braskamin, eldstad, braskassett, rökkanal eller värmepanna.

Mer information om eldstad

Övrigt

 • Installera eller väsentligt ändra hiss eller anordning för ventilation.
 • Installera eller väsentligt ändra anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skydds­bestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdes­bestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnation eller väsentlig ändring av vind­kraftverk.
 • Anordna annan anläggning, till exempel upplag, tunnel eller telemast.

Hur anmäler jag?

Anmäl din byggåtgärd genom vår e-tjänst "Byggärende, anmälan".

Anmäl ditt byggärende Länk till annan webbplats.

Om du inte har e-legitimation kan du fylla i blanketten.

Bygg, ansökan för byggärende - blankett (PDF) Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster.

Till din anmälan, bifoga följande:

 • Situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500.
 • Ritning på planlösning, i skala 1:100.
 • Ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

 • Ritningar ska vara skalenliga.
 • Rita ritningar på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
 • Ange avstånd till tomtgränser.

När får jag besked?

Din ansökan behandlas först när du skickat in alla handlingar. Sedan får du ett startbesked av oss. Åtgärderna ska påbörjas inom två år från att start­­beskedet skrevs och vara klara inom två år, annars krävs en ny anmälan.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av anmälan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan.

Plan- och bygglovstaxan Pdf, 1 MB.