Gymnasieskola

Vetlanda har en gymnasieskola, Njudungsgymnasiet. Här finns ett brett utbud av utbildningar, såväl yrkesprogram som högskole­förberedande program och idrottsgymnasium.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget söks hos hemkommunen Länk till annan webbplats. inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Du kan söka senare, men tillägget betalas inte ut retroaktivt. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Det finns två typer av bidrag för inackordering, kommunalt och statligt inackorderings­­tillägg.

I våra riktlinjer för inackorderingstillägg finns mer information. Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster.

Vem kan få inackorderingstillägg?

Inackorderings­tillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg måste bosätta dig på skolorten.

  • Kommunalt inackorderingstillägg kan ges till dig som studerar inom det offentliga skolväsendet, det vill säga på kommunala gymnasieskolor/anpassade gymnasieskolor, vilket inkluderar riksrekryterande skolor.
  • Statligt inackorderings­tillägg kan ges om du studerar utanför det offentliga skolväsendet på fristående gymnasieskolor/anpassade gymnasieskolor och så kallade kompletterande skolor/utbildningar. Det statliga inackorderingstillägget söks hos CSN Länk till annan webbplats..

16–19 år och saknar gymnasieplats och arbete?

Skolskjuts för gymnasieelever

Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever, men elever som har långt till gymnasieskolan kan få resebidrag Länk till annan webbplats..

Om det finns plats i grundskolans skolskjutsar kan gymnasieelever ansöka om skolskjuts i mån av plats. Länk till annan webbplats.