Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Gymnasieskola

Vetlanda har en gymnasieskola, Njudungsgymnasiet. Här erbjuds ett brett utbud av utbildningar, såväl yrkesprogram som högskole­förberedande program och idrottsgymnasium.

Inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstilläggöppnas i nytt fönster ska göras läsårsvis hos hemkommunen, i anslutning till höstterminens start. Ansökan ska vara inlämnad senast 31 augusti.

Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Det finns två typer av bidrag för inackordering, kommunalt och statligt inackorderings­­tillägg.

Vem kan få inackorderingstillägg?

Inackorderings­tillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg måste bosätta dig på skolorten.

  • Kommunalt inackorderingstillägg kan ges till dig som studerar inom det offentliga skolväsendet, det vill säga på kommunala gymnasieskolor/gymnasie­särskolor, vilket inkluderar riksrekryterande skolor.
  • Statligt inackorderings­tillägg kan ges om du studerar utanför det offentliga skolväsendet på fristående gymnasieskolor/gymnasiesärskolor och så kallade kompletterande skolor/utbildningar. Det statliga inackorderingstillägget söks hos CSN.

16–19 år och saknar gymnasieplats och arbete?