Nye förskola

Nye förskola har tre avdelningar; Fröet, Grodden och Plantan, och ligger nära Nye skola.

Nye förskola

Nye förskola

Tydliga rutiner är en viktig del i att skapa en trygg miljö, och att veta hur dagarna ser ut ger barnen en känsla av sammanhang.

Miljön på vår förskola ska inspirera, uppmuntra och utmana barnen till lek, samspel och kommunikation. Miljön ska väcka barnens nyfikenhet och lust till att leka och lära. Vi är närvarande medforskande pedagoger. Vi har en utomhuspedagog för att möjliggöra mer aktiviteter.

Varje dag har vi någon sorts samling, antingen i olika grupper eller en gemensam samling där vi sjunger, leker, ramsar eller pratar. Vi arbetar med att förstärka gruppkänslan och ge alla barn möjlighet att känna sig delaktiga.

De äldre barnen använder regelbundet skolans gymnastiksal. På så vis får barnen på ett naturligt sätt bekanta sig med skolans miljö. Vi har också nära till skogen där vi leker och upptäcker nya saker och oavsett väder är vi ute varje dag.

Maten på förskolan

Nye förskola har ett tillagningskök tillsammans med Nye skola. Där lagar vi all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf). Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.