Fältare

I Vetlanda finns två fältare med stor kunskap om ungdomars situation. Fältarna arbetar både förebyggande och med insatser till enskilda ungdomar. Känner du som förälder oro för din tonåring? Är du som tonåring bekymrad över en kompis? Vänd dig till fältarna för stöd och hjälp.

Fältarna arbetar uppsökande och i samarbete med skola, polis och fritidsverksamhet i kommunen. Det sker vid olika evenemang där det finns många ungdomar, men även vid föräldramöten och drogförebyggande aktiviteter i skolan.

Fältarna kan ge råd och stöd till ungdomar och deras föräldrar rörande exempelvis droger, alkohol, våld, mobbing och relationer. Fältarna arbetar även med stöd till enskilda ungdomar och även ibland med grupper av ungdomar.