Förorenad mark

Har du upptäckt eller misstänker du att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade? Då ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

När en förorening upptäcks är du som ägare, brukare eller exploatör av en fastighet skyldig att informera miljö- och byggförvaltningen. Föroreningar kan innebära en allvarlig hälsofara och arbeten ska omedelbart avbrytas.

Innan du sanerar eller schaktar inom ett förorenat område måste du göra en saneringsanmälan Pdf, 535 kB, öppnas i nytt fönster. till miljö- och byggförvaltningen. En anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan åtgärden beräknas starta.

Anmälan för sanering av förorenad mark Pdf, 535 kB.

Du som har förorenat mark är i första hand alltid ansvarig för att sanera marken. I andra hand kan fastighetsägaren bli ansvarig.

Köper du mark eller en fastighet som är förorenad kan du bli ansvarig för eventuell undersökning och sanering av den förorenade marken.

Ansvar för sanering omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till. Miljö- och byggförvaltningen kan hjälpa dig med information om tidigare verksamheter på en fastighet och eventuella föroreningar.