Ansök om stöd och insatser

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp, kan ansöka om olika former av stöd från kommunen.

Stöd enligt LSS eller SOL?

Stöd enligt LSS kan du söka om du är under 65 år och har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder
  • en svår och varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Du som har en funktionsnedsättning, men inte omfattas av LSS målgrupp, kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, biståndshandläggarna på kommunens myndighetskontor hjälper dig rätt. Du når dem via kontaktcenter.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Biståndshandläggarna på myndighetskontoret hjälper dig gärna att fylla i blanketten. De kan också hjälpa dig att ordna teckenspråkstolk eller tolk på andra språk än svenska. Ring till kontaktcenter så hänvisar de dig rätt.

Du kan också ha en vän eller anhörig som stöd när du ansöker, men du som är 18 år eller äldre står alltid själv för din ansökan. Om du inte själv kan ansöka och föra din talan, kan en god man göra det i ditt ställe.

Vad händer när du ansökt?

När din ansökan kommit in till kommunen får du träffa en bistånds­handläggare. Handläggaren kommer att utreda vilka behov du har och sedan fatta ett beslut om du har rätt att få den hjälp du ansökt om enligt lagen. Svaret på din ansökan får du med posten. Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

För vissa insatser enligt Socialtjänstlagen betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften räknas ut så tar vi hänsyn till att du ska ha pengar kvar för att täcka dina normala levnadskostnader.