Starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg

Du som vill driva fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska ansöka om att få starta. Här får du information om vilka riktlinjer du måste följa och hur du ansöker.

Det finns riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfyllda för att du ska få starta en förskola. Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster. Det finns även riktlinjer för dig som vill starta pedagogisk omsorg i enskild regi. Pdf, 257 kB, öppnas i nytt fönster. Räkna med en handläggningstid på fyra till fem månader efter det att du skickat in en komplett ansökan med bilagor till barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunen tar ut en avgift på 15 000 kronor för att behandla din ansökan om att starta förskola eller pedagogisk omsorg samt 5 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Enskilda huvudmän är skyldiga enligt lag att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras till barn- och utbildningsnämnden senast en månad efter förändringen Länk till annan webbplats.. Behörig firmatecknare gör anmälan via den här e-tjänsten.

Bidrag för att driva verksamheten

Du får bidrag för att driva verksamheten efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande verksamhet.

Rapporter varje år

Du som driver fristående verksamhet ska varje år lämna verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen gör regelbunden tillsyn av fristående verksamheter.

Anmäl lokaler för undervisning

För att få använda en lokal för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du anmäla lokalen för undervisning till miljö- och byggförvaltningen Länk till annan webbplats.. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planeras starta. Detta gäller inte om du driver verksamheten i ditt eget hem.

Tänk också på att söka andra tillstånd som kan behövas, till exempel bygglov Länk till annan webbplats. och registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats..