Fågeltorn Smedbälgen i Nye

Sjön Smedbälgen i Nye är omgiven av variationsrika miljöer. Här har ett projekt genomförts för att fler ska få möjlighet att uppleva fågellivet och naturen vid sjön.

Karta som visar tornets placering

I samarbete med markägare har ett fågeltorn byggts intill Smedbälgen i Nye. Smedbälgen är en näringsrik sjö där omgivande våtmarker bjuder på variationsrika miljöer. Här finns öppna kärr, sumpskogar och videbuskage. Betesdjur håller markerna öppna. Smedbälgen är en intressant fågellokal där flera rödlistade arter observerats. Idag är det svårt att ta sig ner till Smedbälgen. Det är nästan bara lokalbor och de mest inbitna fågelskådarna som besöker platsen.

Genom att anlägga ett fågeltorn får fler möjlighet att uppleva fågellivet och naturen. På platsen finns idag ett fågeltorn i två våningar, en parkering och markerad stig ut till fågeltornet. Besökaren kan även göra en avstickare till närliggande borgruin. Informationsskyltar vid parkeringen och vid fågeltornet berättar vad besökaren kan få se. Håll avstånd till betesdjuren, ta inte med hund in i hagen och stäng grinden efter dig!

En invigning planeras i maj 2024.