Fågeltorn Smedbälgen i Nye

Sjön Smedbälgen i Nye är omgiven av variationsrika miljöer. Vetlanda kommun har påbörjat ett projekt för att fler ska få möjlighet att uppleva fågellivet och naturen vid sjön.

I samarbete med markägare har ett projekt påbörjats för att bygga ett fågeltorn intill Smedbälgen i Nye. Smedbälgen är en näringsrik sjö där omgivande våtmarker bjuder på variationsrika miljöer. Här finns öppna kärr, sumpskogar och videbuskage. Betesdjur håller markerna öppna. Smedbälgen är en intressant fågellokal där flera rödlistade arter observerats. Idag är det svårt att ta sig ner till Smedbälgen. Det är nästan bara lokalbor och de mest inbitna fågelskådarna som besöker platsen. Genom att anlägga ett fågeltorn får fler möjlighet att uppleva fågellivet och naturen. I projektet anläggs ett fågeltorn i två våningar, en parkering och en markerad stig ut till fågeltornet. Informationsskyltar vid parkeringen och i fågeltornet som berättar vad besökaren kan få se ger mervärde till upplevelsen.