Landsbro skola

Landsbro skola har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 9. Drygt hälften av våra 500 elever går i årskurs 7-9.

Landsbro skola

På Landsbro skola har vi ett gemensamt förhållningssätt.

  • Vi arbetar för att skapa trygghet som är grunden för allt lärande.
  • Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever.
  • Vi är alla medarbetare till varandra (elever, personal, vårdnadshavare).
  • Vi arbetar för att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga. 
  • Vi arbetar för att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull.

Mat på skolan

Vi lagar all mat på vår skola. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst fyra olika sallader.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

Förskoleklass till årskurs 6

Vi vill att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och få kunskaper att ha med sig hela livet. Vårt motto är "Utbildning för livet – på Landsbro skola är det givet”.

Fritidshem

Fritidshemmet Trollbacken har två avdelningar; Knytt, för barn i förskoleklass och årskurs 1, och Troll, för barn i årskurs 2-6. På fritids prioriterar vi den egna leken och erbjuder olika aktiviteter och pyssel dagligen.

Vi har öppet klockan 6.00–17.30.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Årskurs 7-9

Storleken på klasserna i högstadiet är cirka 25 elever per klass. Det gör att vi får större möjlighet att se varje enskild elev och får ett lite lugnare arbetsklimat.

Årskurs 7-9 har lektionstid måndag till onsdag samt fredag klockan 08.10‑15.10 och torsdag mellan klockan 08.10‑14.10.

Prao för dig i årskurs 8 och 9

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Alla elever i Vetlanda kommun har fyra veckors prao; två på våren i årskurs 8 och två på hösten i årskurs 9.

OBS! Under höstterminen 2020 kommer vi med anledning av Coronaviruset enbart ha en veckas prao i årskurs 9.

Hur skaffar man praoplats?

Att ordna egen praoplats är en del i de studie- och yrkesvägledande aktiviteterna där eleven lär sig ta eget ansvar och initiativ. Dessa erfarenheter har eleven nytta av i bland annat framtida jobbansökningar. Ordnandet av praoplats ska anpassas individuellt. Om du som elev behöver stöttning i att hitta praoplats, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Studie- och yrkesvägledning

SYV vägleder och informerar elever och föräldrar i samband med gymnasieval, yrkesval, prao och studiebesök. Besökstider är måndag-torsdag klockan 07.30-16.00.

För att komma in på gymnasiet behöver du vara godkänd i ett antal olika ämnen. Du måste alltid ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om de olika programmen, behörighetskraven och hur du räknar ut ditt meritvärde. Länk till annan webbplats.

Det finns många hemsidor med bra information inför valet. Framtidsvalet Länk till annan webbplats., Programväljaren Länk till annan webbplats. och Arbetsförmedlingens information om olika yrken och deras framtidsutsikter Länk till annan webbplats. är några av dem. På Njudungsgymnasiets hemsida Länk till annan webbplats. kan du också få svar på många frågor.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Annika Liljeqvist
Telefon: 0383-578 58, 070-672 89 82
Annika.Liljeqvist@vetlanda.se

Skolbibliotek

Skolbiblioteket har utbildad bibliotekarie och såväl uppslagsverk, facklitteratur som skönlitteratur. Det finns även en dagstidning och flera tidskrifter. Biblioteket är öppet större delen av skoldagen. Allmänhetens öppettider hittar du på bibliotekets sida. Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Marie Oinonen
Telefon: 0383-578 54
marie.oinonen@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Tid till skolpsykolog beställs genom rektor.

Skolkurator Petra Karlsson
Telefon: 0383-578 57
petra.karlsson3@vetlanda.se

Specialpedagog Barbro Axelsson (F-6)
Telefon: 072-143 48 10
barbro.axelsson@vetlanda.se

Specialpedagog Malin Ekevid (7-9)
Telefon: 0383-578 73
malin.ekevid@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.