Dagcenter Pärlan

Dagcenter Pärlan är en daglig verksamhet för vuxna personer med funktionsnedsättning. Varje persons aktiviteter är individuellt anpassade.

På dagcenter Pärlan vill vi ge möjlighet till personlig utveckling för att öka brukarens självkänsla och självständighet. Det gör vi genom att erbjuda aktiviteter som passar den enskilde och stärker personen utifrån dennes förutsättningar.

Aktiviteter på dagcenter Pärlan

På Pärlan har vi en friskvårdsinriktning med badgrupp, luffargrupp, promenader och sittgympa samt dans och rörelse. Vi har en musikcirkel där vi får möjlighet att sjunga tillsammans. Vi använder sinnesrummen på Rubinen.

Vi går postrundor, kör serviceturer och återvinner. Vi arbetar med legoarbeten, brevutskick och förpackningsjobb åt olika företag och skapande verksamhet. På fredagar avslutar vi veckan med bak, teckenkurs och spelar bingo tillsammans.

Våra mål

  • Skapa en utvecklande och glädjefull dag.
  • Alla ska få möjlighet att synas och höras och få känna trygghet.
  • Erbjuda aktiviteter som passar den enskildes behov.
  • Möjliggöra en personlig utveckling som leder till ökad självkänsla och självständighet.
  • Ge möjlighet till sociala kontakter.
  • Ta vara på varje persons vilja och resurser.