Hjälp och stöd

Det finns olika former av hjälp och stöd för dig som har funktions­nedsättning.

Så ansöker du

Du ansöker om stöd, antingen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL):

Är det svårt att veta vilken ansökan du ska välja? Vänd dig till bistånds­handläggarna via kontaktcenter, så får du hjälp med din ansökan.

Vem kan söka stöd enligt LSS?

Du kan söka stöd enligt LSS om du har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder
  • en svår och varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Vem kan söka stöd enligt socialtjänstlagen?

Du som har en funktionsnedsättning men inte kan söka stöd enligt LSS, kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Vad händer när du ansökt?

När din ansökan kommit in till kommunen får du träffa en bistånds­handläggare. Handläggaren utreder vilka behov du har och fattar beslut om du har rätt att få den hjälp du ansökt om enligt lagen. Svaret på din ansökan får du med posten. Om du inte är nöjd har du rätt att överklaga.

Avlösning för anhöriga

Som anhörig kan du få avlastning genom avlösning i hemmet. Avlösning är biståndsbedömt och handläggs av biståndshandläggarna som du når via Myndighets­kontoret.

Läs även vår servicedeklaration för anhörigstöd för dig och dina närstående.

Bli kontaktperson eller stödfamilj

Bostadsanpassning

Boendestöd

Daglig verksamhet

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst.

Du ansöker, beställer och får information om hur färdtjänst fungerar hos Länstrafiken. Länk till annan webbplats.

Hemsjukvård - när du inte kan ta dig till en vårdcentral

Hemtjänst

Hjälpmedel och rehabilitering

Om du har en funktions­nedsättning finns det olika hjälpmedel som kan hjälpa till att bevara, kompensera och förbättra din förmåga.

En arbetsterapeut eller sjukgymnast ger råd om hjälpmedel, bedömer behov, ordinerar och provar ut hjälpmedel som till exempel rullstol och rollator. I samband med bedömning av hjälpmedels­­behovet kan du även få hjälp med träning och behandling i hemmet.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Har du lånat ett hjälpmedel som du inte längre behöver ska det alltid återlämnas. Ta kontakt med din arbetsterapeut eller sjukgymnast för att lämna tillbaka ditt hjälpmedel.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster når du via kontaktcenter.

Kontaktperson

Korttidstillsyn för barn över 12 år

För barn över 12 år som inte klarar sig själva när föräldrar studerar eller arbetar kan du ansöka om korttidstillsyn. Barnet kan ha korttidstillsyn under samma tider som ordinarie fritidshemsverksamhet, det vill säga före och efter skolan, på lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsyn är möjligt att få från 12 år och tills ungdomen avslutat gymnasiesärskolan.

Korttidsvistelse

Ledsagarservice

Ledsagarservice är för dig med omfattande funktionsnedsättning och ska underlätta för dig att ha kontakter med andra och delta i samhällslivet. Ledsagarservice kan bland annat göra det möjligt att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet eller bara komma ut på en promenad.

Matdistribution

När du skrivs ut från sjukhuset

Behöver du vård, omsorg eller annan hjälp när du kommer hem från sjukhuset? Då kan du få hjälp av ett hemtagningsteam. Men innan du skrivs ut från sjukhuset kallas du och personal från Vetlanda kommun, vårdcentralen och sjukhuset till en samordnad vårdplanering.

Vid en vårdplanering går vi tillsammans igenom vad du behöver för stöd och hjälp efter din sjukhusvistelse för att kunna återgå till ett så självständigt liv som möjligt. För att en vårdplanering ska vara möjligt krävs ditt samtycke.

Parkeringstillstånd

För att få parkera på en parkeringsplats för rörelsehindrade krävs att du har ett parkeringstillstånd. Du hittar mer information om ansökan och vilka regler som gäller på sidan för detta.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personlig assistans

Trygghetslarm

Taxor och avgifter