Våtmark i Ekenässjön

Sydost om Ekenässjön återskapar Vetlanda kommun en våtmark. Genom åtgärderna har den vattenhållande förmågan i landskapet ökat samtidigt som en intressant och tätortsnära naturmiljö har skapats.

Våtmark omringat av gröna träd.

Våtmarken har gjorts tillgänglig med stigar, information och bänkar. Det finns en parkering för fyra bilar, en grusad stig och fikabord. Det finns mycket att se i området och det är väl värt ett besök.

Våtmarken är omkring två hektar med varierat djup och flikiga kanter, I ena kanten har det bildats sumpskog. Den varierade miljön gör att många olika växt- och djurarter trivs.

Projektet finansierades genom bidrag från LONA-våtmark och Naturskyddsföreningen. Under 2020 togs det gamla stängslet bort och naturvårdsgallring samt röjning genomfördes för att förbereda för stigar. Under sensommaren 2021 grävdes våtmarken. Under vintern 2021-2022 fick slänterna sätta sig innan dämning av våtmarken skedde.

Rapportera gärna arter ni hittar till Artportalen.se Länk till annan webbplats.

Emåförbundets logga
Lokala Naturvårdssatsningens logotyp
Naturvårdsföreningens logotyp