Våtmark i Ekenässjön

Sydost om Ekenässjön återskapar Vetlanda kommun en våtmark. Genom åtgärderna ökar den vattenhållande förmågan i landskapet samtidigt som en intressant och tätortsnära naturmiljö skapas.

En grusig och sandig våtmarkspark utan växtlighet.

Under växtsäsongen 2022 kommer det att hända mycket i området när grönskan kommer åter.

Våtmarken kommer göras tillgänglig med stigar, information och bänkar. Våtmarken blir omkring två hektar med varierat djup och flikiga kanter. I ena kanten kommer en sumpskog bildas. Den varierade miljön gör att många olika växt- och djurarter kommer att trivas.

Projektet finansieras genom bidrag från LONA-våtmark och Naturskyddsföreningen. Under 2020 har det gamla stängslet tagits bort och naturvårdsgallring samt röjning genomförts för att förbereda för stigar. Under sensommaren 2021 grävdes våtmarken.

När projektet är klart kommer det finnas en parkering för fyra bilar, grusad stig och fikabord. Under kommande vinter (2021-2022) får slänterna sätta sig innan dämning av våtmarken sker. Redan nu går det se mycket och området är väl värt ett besök.

Rapportera gärna arter ni hittar till Artportalen.se Länk till annan webbplats.

Skissbild från karta på hur våtmarksområdet kan se ut på platsen.

Skiss på hur området kan se ut på platsen.

Emåförbundets logga
Lokala Naturvårdssatsningens logotyp
Naturvårdsföreningens logotyp