Vetlanda Museum

Vetlanda Museum är ett kommunalt museum med uppgift att samla in, vårda, bevara och förmedla Vetlanda kommuns kulturarv med fokus på konst och kulturhistoria.

Vetlanda Museum i det gamla tingshuset, en stor tegelbyggnad.

I samlingarna finns bland annat en stor mängd fotografier, föremål och arkivhandlingar från Vetlanda nu och då, liksom en stor konstsamling. Genom utställningar, programverksamhet och praktiskt skapande i museets Konst-, pyssel- och slöjdverkstad vill museet samla och förmedla kommunens historia och samtid, samt påverka och inspirera inför framtiden.

I Vetlanda Museums uppgift att dokumentera, vårda och berätta om Vetlanda kommuns kulturarv ingår att delta i kultur-, natur- och utvecklingsprojekt, samt att ge stöd och service till organisationer, hembygdsföreningar, företag och privatpersoner.

Vetlanda Museum ansvarar också för Vetlanda kommuns konstsamling, med konst i alla former, som utsmyckar kommunens offentliga lokaler och arenor.

Museibyggnaden ligger i Apoteksparken i Vetlanda och är inrymt i det gamla Tingshuset som byggdes 1938. Museet har nyligen genomgått en omfattande renovering av publika ytor samt arkivlokaler. Här finns skapanderum, mötesrum och platser för enskilda att forska. Lokalerna är handikappanpassade och museet har fri entré.

Vetlanda museum har även tre filialmuseer varav två sköts på entreprenad. Ädelfors Gruv- och mineralmuseum, Högarps bymuseum och Vetlanda skolmuseum.

Läs mer om Vetlanda Museums utställningar och Konst-, pyssel- och slöjdverkstaden Länk till annan webbplats..