Servicedeklaration för palliativ vård

Palliativ vård är en helhetsvård i ett skede när sjukdom inte längre svarar på botande behandling.

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som kännetecknas av att främja välbefinnande och ge god symtomlindring, samt en strävan av att stödja individen och dess närstående. Vetlanda kommun bedriver palliativ vård utifrån fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati.

Vi lovar

  • Du är delaktig i planeringen av vården
  • Du ges möjlighet att vårdas i ditt hem
  • Du möts dygnet runt av personal som är kompetent inom palliativ vård
  • Dina närstående informeras och erbjuds stöd
  • Du erbjuds korttidsplats om behov uppstår

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till funktionschef för hälso- och sjukvården och myndighetskontor alternativt till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).