Magasinet dagcenter

På Magasinet skapar vi meningsfulla arbeten för personer med funktionsnedsättning.

På Magasinet jobbar vi för att varje individ ska få så stort samhälls­deltagande som möjligt med hänsyn till sin funktionsnedsättning.

Arbeten på Magasinet

Du som kommer hit har rätt till daglig verksamhet enligt LSS eller SoL.
Du kan pröva de olika aktiviteter som finns och känna efter vad som passar dig bäst!

Du kan arbeta i:

Bageri/Mackeri

Vi bakar till Café Snäckan och vi tar även emot beställningar.

Magasinets second hand

Här säljer vi second hand-produkter men också hantverk och konst som vi gjort själva.

Öppettider för Magasinets second hand

  • Måndag 10-15
  • Tisdag 10-15
  • Onsdag 13-18
  • Torsdag 10-15

Du kan lämna in grejer och möbler till second hand-butiken på tisdagar och torsdagar klockan 10–15. Lämna grejer på anvisad plats.

Hämtgruppen

Vi arbetar på lagret och vi hämtar gratis grejer till Magasinets second hand,
kontakta oss för mer information. Vi hämtar inte möbler.

Servicegruppen

Vi kör bort sorterat avfall från förskolor och gruppbostäder.

Skapande verksamhet

Bild, keramik och textil finns på Magasinet, och på Tomasgården finns vårt snickeri.

Industrigruppen

Vi gör arbeten åt olika företag. Vi har också grupper som arbetar ute på företag, då är en handledare med.

Utflyttad verksamhet

Där får du pröva praktik på en arbetsplats. En coach hjälper till att hitta en arbetsplats och finns som stöd när du behöver.