Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Planer och strategier

Här är övriga planer och strategier för tekniska kontoret samlade som du kan tycka till om. Dessa är antingen ute för samråd eller granskning.

Trafikstrategi

Fram till och med 4 april kan du vara med och tycka till om det nya förslaget till trakfikstrategi.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter via post

Du kan lämna in dina synpunkter på trafikstrategin genom att skicka ett brev till tekniska kontoret. Använd adressen nedan och ange diarienummer TK 2019/5. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 4 april 2019.

Vetlanda kommun
Tekniska kontoret, planavdelningen
574 80 Vetlanda

Du kan även skicka ett mail till tk@vetlanda.se

Naturvårdsplan för Vetlanda kommun

Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till naturvårdsplan för Vetlanda kommun som är ute på samråd mellan den 26 mars och 14 maj 2019.

Syftet med naturvårdsplanen är att den ska utgöra ett dokument som samlar naturvårdsfrågor och redovisar områden med höga naturvärden i kommunen. Planen ska vara vägledande för Vetlanda kommuns fortsatta naturvårdsarbete och presentera långsiktiga strategier och konkreta åtgärder för att bidra till en hållbar utveckling i kommunen.

Naturvårdsplanen består av tre delar som du hittar här nedan:

Del 1: Natur och naturvård i Vetlanda

Del 2: Åtgärdsprogram

Del 3: Karta över områden med höga naturvärden

Från 26 mars till och med 14 maj kan du vara med och tycka till om förslaget till naturvårdsplan.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter via post

Du kan lämna in dina synpunkter på naturvårdsplanen genom att skicka ett brev till tekniska kontoret. Använd adressen nedan och ange diarienummer 2016/TK098 eller märk brevet med "Naturvårdsplan". Synpunkter ska vara inlämnade senast den 14 maj 2019.

Vetlanda kommun
Tekniska kontoret
574 80 Vetlanda

Du kan även skicka ett mail till tk@vetlanda.se