Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Planer och strategier

Här är övriga planer och strategier för tekniska kontoret samlade som du kan tycka till om. Dessa är antingen ute för samråd eller granskning.

Trafikstrategi

Fram till och med 4 april kan du vara med och tycka till om det nya förslaget till trakfikstrategi.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter via post

Du kan lämna in dina synpunkter på trafikstrategin genom att skicka ett brev till tekniska kontoret. Använd adressen nedan och ange diarienummer TK 2019/5. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 4 april 2019.

Vetlanda kommun
Tekniska kontoret, planavdelningen
574 80 Vetlanda

Du kan även skicka ett mail till tk@vetlanda.se

Naturvårdsplan för Vetlanda kommun

I Vetlanda kommun finns många värdefulla naturområden med ett rikt växt- och djurliv. Naturvärdena behöver insatser för bevarande, skötsel och utveckling. Naturvårdsplanen, som antogs av kommunfullmäktige 2019, sammanställer och beskriver områden med höga naturvärden i kommunen, samtidigt som den utgör grunden för det kommunala naturvårdsarbetet.

Naturvårdsplanen är ett viktigt underlag i planering och beslut som berör användningen av mark och vatten. Den innehåller mål och riktlinjer samt konkreta åtgärder för hur vi ska bevara den biologiska mångfalden.

Naturvårdsplanen består av tre delar som du hittar här nedan.

Del 1: Natur och naturvård i Vetlanda

I denna del hittar du bland annat nulägesbeskrivningar och planens syfte, kommunens mål och strategier samt en beskrivning av Vetlandas natur- och naturvårdsarbete.

Del 2: Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet listar över 60 olika åtgärder som Vetlanda kommun avser att jobba med för att bevara den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig för invånare och besökare.

Del 3: Karta över områden med höga naturvärden

På en digital karta redovisas områden med stor betydelse för den biologiska mångfalden i Vetlanda kommun. Zooma in och klicka på ett utvalt område för att läsa mer om objektet.

Naturvårdsplanen har tagits fram med hjälp av LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) som är ett statsbidrag som förmedlas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lokala naturvårdssatsningens logotyp